keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Revontulten räppäri 2023. Kuva: Antti Saario. DocArt.
 1. Makkárin ohcejohkalaš sámenuora eallin čájehuvvo dokumeanttas? Mainna ládje dat spiehkkasa gávpotnuora eallimis? Mo eallimat leat seammaláganat? 
 1. Boahtteáigi 
  a. Makkár deattu nuorra sáhttá vásihit iežas boahtteáiggi plánema ektui? Mat áššit váikkuhit Mihku mearrádusaide?  
  á. Mat jurdagat Mihkus leat boahtteáiggi ektui? Sáhttibehtet suokkardallat ášši iešguđet joavkkus čuovvovaš temáid mielde:  
 • Boazodoallu 
 • Studeren 
 • Bargu 
 • Párragaskavuohta 
 • Bearaš 
 • Astoáigi 
 • Musihkka 

3. Govahala vihtta jagi ovddosguvlui. Mii Mihku eallimis lea dáhpáhuvvan? Čále lihkusávaldaga Mihkkui, nu ahte muitalat seammás mii su eallimis lea rievdan ja mo.  

4. Drámáhárjehus: ságastallan gávpogii fárrema birra.  
Unna báikegotti nuorra, su vánhemat, unnaoappážagat ja guoibmi čohkohallet dollagáttis ja ságastallet nuora gávpogii fárrema birra. Gávpot lea 500 km duohken. Maid iešguhtenai jurddaša dán birra? 

– Juhket rollaid ja hutket sullii 5 minuhta ságastallama, mas juohkehaš oassálastá ságastallamii.  

5. Gos don oainnát iežat viđa jagi geažes? Čále reivve boahtteáiggi dutnje.