keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Luutnantti Perkolan joukkue lähtee suorittamaan Perkolan jo etukäteen hankalaksi tietämää tiedustelutehtävää Rukajärven ympäristöön. Sen tehtävänä
on selvittää venäläisjoukkojen sijainti. Ryhmä lähtee liikkeelle melko sopuisana ja yhteistyöhaluisena, mutta matkan kuluessa ilmapiiri muuttuu.


a) Joukkueen jäsenten luonnehtiminen sopii hyvin ryhmätyötehtäväksi. Ryhmien tehtävät on hyvä sopia jo ennen elokuvan katsomista. Jokainen ryhmä ottaa tarkkailtavaksi yhden Perkolan alaisista. Tehtävänä on koota tarkasteltavasta henkilöstä mahdollisimman paljon tietoa: Kuka? Mitä tekee siviilissä? Millaiset perhesuhteet? Millaisia tapoja? Mitä periaatteita? Mitkä asiat tärkeitä? Mitkä asiat ärsyttävät? Suhtautuminen toisiin? Suhtautuminen sotaan? Anna tehtävä ennen elokuvan katsomista. Kootkaa ryhmien työt eli sotilaiden esittelyt esimerkiksi taululle, jossa niitä voi täydennellä tarpeen mukaan.

b) Eritelkää ryhmän jäsenten välisiä suhteita ja heidän roolejaan ryhmässä. Keskustelun pohjaksi voitte laatia kaavion, jossa luonnehditte henkilöitä ja kuvaatte heidän suhteitaan toisiinsa.

c) Perkolan joukkueen toimintaa säätelevät – niin kuin usein toimintaa sodan kaltaisissa poikkeustilanteissa – tiukat normit. Millaisia sääntöjä ryhmällä on?
Mihin niiden noudattaminen perustuu? Mitä niiden rikkomisesta seuraa? Ryhmän jäsenten velvollisuus on totella johtajaansa kaikissa tilanteissa. Missä
tilanteissa ryhmän jäsenet kyseenalaistavat Perkolan ohjeet ja mistä syistä? Missä tilanteissa ryhmän jäsenten olisi mielestänne pitänyt toimia toisin?