keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Sisarukset

Luokassa tehdään jana sen mukaan kuinka monta sisarusta on. Alkuun ne, joilla ei ole sisaruksia ja siitä eteenpäin kuinka monta sisarusta itsellä on. Janasta rakennetaan pienryhmät, jotka keskustelevat siitä minkälaista on olla sisarusten kanssa tai minkälaista on, jos ei sisaruksia ole. Ryhmässä pohditaan minkälaista ystävyyttä sisarusten kanssa voi olla, miten elokuvassa sisarusten suhteet tulivat näkyviin, voiko oma veli tai sisko olla ystävä? Jokainen pienryhmä kertoo jotakin siitä mistä puhuivat jatekevät tiivistyksen puhutusta.

Vanhemmuudesta

Minkälaista vanhemmuutta oppilaat näkivät:

         Siirin äidissä                                                Emilian isässä

plussat     ja      miinukset                       plussat     ja     miinukset

–    työskentelyn voi tehdä yksilötyöskentelynä tai pienryhmätyöskentelynä. Ryhmätyöskentelyt voidaan purkaa niin, että kukin ryhmä tuottaa näkyviin listat.

–    vaihtoehto: toinen puoli miettii Siirin äidin toiminnan plussia, mikä oli hyvää, tärkeää. Toinen puoli miettii Siirin äidin toiminnan miinuksia; mikä ei toiminut, mikä ei ollut hyvää vanhemmuutta. Toinen puoli aloittaa omalla väittämällään, kannanotolla ja sen jälkeen toinen puoli vastaa omalla kannallaan, väittämällä. Tarkoituksena on pidättäytyä tiukasti vain siinä kannassa (plus tai miinus), joka ryhmällä on. Työskentelyn jälkeen voidaan vielä yhdessä miettiä mitä asiaa oli vaikea edustaa, puolustaa ja mikä oli helppoa.

Ryhmäpohdintojen teemoja:
Mitä vanhempien tulisi tietää nuorten elämästä?
Mihin vanhempien tulisi puuttua ja mihin ei tulisi puuttua?
Mitä Emilia odotti isältään?
Mitä Siiri odotti äidiltään?

Emilia kysyi elokuvassa isältään, kun isä kysyi mikä Emilialla on: ”Haluatko oikeasti kuulla isä?”
o    Mitä isä teki?
o    Mitä isä olisi voinut tehdä?
o    Mitä isän olisi pitänyt tehdä?
o    Mitä Emilia odotti isältä, vai odottiko mitään?

Roolinvaihto Siiriin ja Emiliaan

Luokassa on tyhjä tuoli. Kuka tahansa voi mennä hetkeksi istumaan sille ja kertoa kuka elokuvan hahmo on: Siiri, Emilia, Ella, isä, opettaja, poikakaveri. Kun henkilö on esitellyt itsensä, muut voivat esittää hänelle jonkin kysymyksen. Tuolilla voi olla yhden kysymyksenkin ajan.

Muunnos:
Opettaja asettaa luokkaan tuolin ja kertoo kuka tuolilla istuu; esim. Emilian isä. Oppilaat voivat vuorotellen käydä tuolilla ja kertoa minkälaista on olla Emilian isä. Muut oppilaat voivat myös kysyä isältä kysymyksiä. Roolinvaihdolla pyritään saamaan erilaisia näkökulmia isän rooliin ja roolista. Ymmärryksen lisääntymistä kyseisen roolin tapaan toimia ja olla.