keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Sound of Metal. Kuva: Cinema Mondo.

Terminologiaa:

Ääniraita. Elokuvan ääniraidalla tarkoitetaan kokonaisuutta, johon sisältyvät kaikki elokuvassa kuuluvat äänet – musiikki, dialogi ja erilaiset tehosteet. Englanninkielinen sana soundtrack tarkoittaa samaa, mutta usein sitä käytetään myös tarkoittamaan elokuvan musiikkikappaleita.

Äänileikkaus. Kaiken elokuvan äänimateriaalin kokoaminen sujuvaksi kokonaisuudeksi.

Äänimiksaus. Äänimiksauksessa eri ääniraidat sommitellaan ja säädetään sopivaksi suhteessa toisiinsa.

Tehosteäänet. Tehosteisiin kuuluvat niin äänipohjaksikin kutsuttu taustahäly (esim. tuulen humina) kuin foley eli toiminnasta ja esineistä kuuluvat äänet (esim. askeleet, oven narina). Näiden lisäksi elokuvissa kuullaan vielä pistetehosteita kuten vaikkapa nyrkiniskuja. Lue lisää foley-äänistä ja tekniikoista esim. Wikipediassa.

Jälkiäänitys. Jälkiäänitys tarkoittaa minkä tahansa elokuvaan kuuluvan äänen äänittämistä jälkikäteen. Animaatioelokuvien dubbaus on kaikille tuttua jälkiäänitystä, mutta tehosteäänet ja paljon tavallista dialogiakin tehdään jälkiäänityksenä. Ks. esim. Wikipedia.  

1) Palatkaa ennen elokuvan katsomista valitsemiinne kysymyksiin ja keskustelkaa havainnoistanne. 

 • Miten kuulon heikkenemistä kuvattiin elokuvan ääniraidan avulla? Millaisilla keinoilla elokuvissa luodaan hiljaisuutta? Äänielokuvat ovat tuskin koskaan täysin äänettömiä – millaisia ääniä elokuvissa kuuluu silloin kun on hiljaista? (Esim. tuulen humina, liikenteen äänet, vaatteiden kahina, kodinkoneet, hengitys)
 • Miten äänen/kuulon puuttuminen vaikutti erilaisissa kommunikaatiotilanteissa? 

2) Äänisuunnittelustaan Oscarilla palkitun Sound of Metalin foley-äänet on tehty Kokkolassa. Sound of Metalissa foley-äänillä on ehkä tavallistakin tärkeämpi rooli, sillä viittomakielisissä kohtauksissa esimerkiksi vaatteiden kahina ja käsien äänet kuuluvat erityisen hyvin.

Tutustukaa elokuvaäänten maailmaan katsomalla Areenassa kokonaan tai osittain Kulttuuricocktailin jakso “Ääni herättää elokuvan eloon” (kesto 61 minuuttia). Ensimmäisten 12 minuutin aikana kuullaan musiikkiteknologian professori Päivi Takalaa ja foley-artisti Heikki Kossia, joka esittelee myös työvälineitään.

“Ääni asettaa elokuvan fyysiseen ja emotionaaliseen kontekstiin.” – Ohjaaja, äänisuunnittelija Walter Murch

 • Millaisia tehtäviä äänellä on elokuvassa? (Elokuvan illuusion luominen, elokuvan maailman eloon herättäminen, katsojan aistien herättäminen, tunteiden kuljettaminen…) 
 • Millainen rooli äänellä on tapahtumien ja tunnelmien tulkinnassa? 
 • Millainen rooli äänellä on tilan tunnun luomisessa? 
 • Millainen merkitys musiikilla on elokuvassa? Onko elokuvassa oltava musiikkia? 
 • Millaiset äänet kiihdyttävät, millaiset rauhoittavat? 
 • Millaisilla keinoilla välitetään hiljaisuutta? 
 • Miten ääni mahdollistaa sen, että kaikkea ei tarvitse näyttää kuvassa? 
 • Mitä merkitystä mikrofonin sijainnilla on? (Mikrofoni ei valikoi – se on siis vietävä lähelle tärkeää äänilähdettä; -tästäkin syystä foley-äänet on tapana jälkiäänittää, sillä dialogin äänitys on kuvauksissa ensisijaista.) 
 • Miten ääni luo tilavaikutelmaa? 

Tehtäviä:

a) Tutustukaa äänisuunnittelijan työhön Kelaamon blogissa: Kuvan tekijät: Äänisuunnittelija Pietu Korhonen

b) Kokeilkaa foley-äänten tekoa! Jakautukaa noin neljän hengen ryhmiin ja miettikää, miten ja millä apuvälineillä tekisitte äänen seuraaville asioille: hiipiminen, jääkiekon pelaaminen, askelet lumihangessa, kukan kasvaminen, lentävä lintu. Voitte myös keksiä muita asioita, joille haluatte tehdä äänen. Esittäkää aikaansaannoksenne toisille ryhmille livenä tai kuvatkaa lyhyitä videoita, joissa äänen lähde on kuvan ulkopuolella.

c) Kirjoittakaa tai kuvatkaa kamerakynätekniikalla lyhyt video aiheesta Äänen merkitys elokuvassa. Millaisia tehtäviä äänellä on elokuvassa? Tämän sivun lopusta löytyy lisämateriaalia tehtävän tueksi (esim. KAVIn Elokuvapolun aineistot).

Lisämateriaalia:

KAVIn Elokuvapolku (sisältää tehtäviä ja elokuvanäytteitä): Musiikki ja ääni sekä Äänimaailma

KAVIn Elokuvapolku (sisältää tehtäviä ja elokuvanäytteitä): Musiikki ja äänimaailma

Englanninkielisen The Soundtrack Show –podcast-sarjan havainnollinen jakso ääniraidasta ja äänitehosteista, What’s in the mix – Painting with sound (21.3.2018), on saatavilla esim. Spotifyssa. Jaksossa esitellään mm. Taru sormusten herrasta –elokuvan äänitöitä.

Yle Oppiminen: Ekan leffan ABC: ääni ja elokuvan viimeistely

Laaja elokuvan ääneen liittyvä tietopankki (englanniksi): http://www.filmsound.org/