keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuvan punainen lanka on oman äänen löytäminen ja häpeän voittaminen. Pohjosen viesti on, että jokainen ihminen on taiteilija, jonka tarvitsee vain löytää oma itseilmaisun kanavansa.

  • Miksi monet meistä eivät ryhdy taiteilijoiksi, vaikka ehkä unelmoivatkin siitä? Minkälaiset asiat estävät ihmisiä tekemästä sitä mitä todella haluavat?
  • Kimmo Pohjoselta oman äänen löytämiseen meni kaksikymmentä vuotta. Millaisia vastoinkäymisiä tai vaikeuksia hän kohtasi?
  • Millä tavalla Kimmo Pohjonen etsi omaa tapaa tehdä musiikkia? Millaiset päätökset ja konkreettiset teot auttoivat häntä?
  • Pohjonen on yksi Suomen menestyneimmistä taiteilijoista. Hän kuitenkin sanoo, että taiteilijana hänen on tärkeää pysytellä marginaalissa. Mitä Pohjonen tarkoittaa marginaalissa pysyttelemisellä? Miksi se on tärkeää?

Siitä, mikä taiteen merkitys ja tehtävä on ei ole yhtä totuutta. Yhden näkemyksen mukaan taide on arvojen ja tunteiden viestintää. Taideteokset antavat muodon asioille ja ilmiöille jotka ovat abstrakteja ja joita on vaikea kuvata arkikielellä. Taide voi tarjota vaihtoehtoisia tapoja tarkastella maailmaa tai toimia siinä. Erään näkemyksen mukaan taiteilija kanavoi töihinsä tunteitaan ja sisäisiä ristiriitojaan. Näin taideteos kertoo siitä mitä taiteilija tuntee ja miten hän kokee maailman.

  • Ilmaiseeko Kimmo Pohjosen musiikki ja performanssit mielestäsi tunteita? Millaisia? Soundbreaker-elokuvassa Pohjonen itse kertoo, että haluaa tehdä myös groteskia ja rumaa musiikkia, koska siitä tulee hyvä olo. Miten Pohjosen esitykset vaikuttavat sinuun katsojana?

'Katharsis' on eräs Aristoteleen tragedian teoriaan liittyvistä käsitteistä. Aristoteleen mukaan tragediassa esitetyt pelko, vimma ja kärsimys johtavat näistä tunteista puhdistumisen ja elämänhalun voimistumiseen, katharsikseen. (Lähde: Wikipedia)

  • Minkälaisesta taiteesta pidät vastaanottajana? Entä omana ilmaisumuotona?