keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Eläinten käyttäytyminen

Elokuvassa silakat tulivat vihaisiksi mereen päässeiden saasteiden takia. Todellisuudessa emme tarkalleen tiedä kuinka eri ympäristömyrkyt vaikuttavat eläinten käyttäytymiseen. Tätä aihetta on tutkittu vain vähän. Lääkejäämien vaikutuksia vesieliöihin on tutkittu jonkin verran. Katsokaa uutisklippi ja keskustelkaa sen jälkeen:

 • Kenen vastuulla lääkejäämien poistaminen jätevedestä mielestäsi on? Minkä tahon pitäisi maksaa tehokkaammat puhdistuslaitteet?
 • Miten meistä jokainen voi auttaa asiaa? (Viemäriin ei saa laittaa mitään ylimääräistä, mm. vanhoja lääkkeitä, yms.)
 • Pitäisikö ympäristömyrkkyjen vaikutuksia eläinten käyttäytymiseen tutkia enemmän?

Ristikkotehtäviä

Elokuvaristikko: Elokuvan teemoihin liittyvä helpompi ristikko tehtävä 
Itämeriristikko: Itämereen liittyvä haastavampi ristikko.

 • Ristikoiden vastaukset löytyvät täältä.

Mikä ei kuulu joukkoon?

 • Tutkikaa oheisia kuvia ja pohtikaa mitkä asiat kuuluvat Itämereen ja mitkä eivät.
 • Voitte leikata kuvat ja rakentaa niistä yksinkertaisia ravintoketjuja.

Keskustelu Itämeren tilasta

1. Keskustelkaa ryhmissä tai luokan kanssa:

 • Minkälaisia mielikuvia teillä on Itämerestä?
 • Mitä kaikkea meren pohjassa voisi olla tai mitä sieltä puuttuu?
 • Minkälaisia eliöitä Itämeressä elää?
 • Miltä terve merenpohja näyttää? Entä saastunut?

2. Katsokaa videoita Itämeren pohjasta. Videoita löytyy mm. VELMU-karttapalvelun sivuilta.

 • Pohtikaa yhdessä miksi merenpohja näyttää juuri kyseisessä paikassa siltä.
 • Katsokaa videoita eri alueilta (kaupungin läheltä, saaren vierestä, ulapalta).
 • Mitkä asiat uhkaavat Itämeren hyvinvointia?

Tutustutaan Itämeren lajeihin

Tehkää yksin tai ryhmissä esitelmä yhdestä Itämeren lajista tai lajiryhmästä.

 • Lajeja: silakka, hauki, ahven, kuha, sinisimpukka, leväkotilo, leväsiira, leväkatka, merirokko, kilkki, rakkolevä, suolilevä, ahdinparta, punahelmilevä, hankajalkainen, sinilevä, kalalokki, haahka, merikotka, korvameduusa.
 • Lajiryhmiä: kalat, levät, pohjaeläimet, plankton, linnut.

Silakkataide

 • Katsokaa kuvia silakoista ja maalatkaa/piirtäkää silakka meressä. Voitte myös värittää valmiin silakkakuvan.
 • Ommelkaa kankainen silakka ohjeiden mukaan.
 • Tehkää puinen silakka sekä tausta ohjeiden mukaan
 • Punokaa verkko villalangasta tai ohuesta sisalköydestä ohjeiden mukaan. Voitte laittaa verkon silakan päälle tai laittaa kangassilakan roikkumaan verkosta.

Pienoismaailma

Tehkää yksittäin tai ryhmissä pienoismaailma Itämeren pohjasta. Osa luokasta voi tehdä terveen merenpohjan ja osa saastuneen. Näiden eroja voidaan lopuksi verrata ja keskustella niistä. Ennen tehtävää tai sen jälkeen voi katsoa videoita Itämeren pohjasta. Videoita löytyy mm. VELMU -karttapalvelun sivuilta.

 • Pienoismaailma voidaan tehdä pahvin tai vanerin päälle ja rakennusmateriaaleina on hyvä käyttää edes osittain kierrätettyä tai luonnonmateriaaleja (mm. maitotölkkejä, vanhoja revittyjä vaatteita, lankaa, rautalankaa, pumpulia, oksia, kiviä, helmiä, maalia, jne.)
 • Yhdistäkää työt lopuksi yhdeksi suureksi merenpohjaksi.

Retki merenrannalle

Jos mahdollista, tehkää retki Itämeren rannalle. Ottakaa mukaan mm. purkkeja, erilaisia haaveja ja siivilöitä, luuppeja, roskapussi roskia varten sekä tunnistusoppaita (esim. Merenranta kutsuu -opas).

 • Tutkikaa ja havainnoikaa rannan sekä veden tilaa lomakkeiden avulla. Rannan havaintolomakkeen voi tulostaa täältä. Lomake veden havainnointia varten löytyy täältä.

  • Lomakkeiden tehtävät voi jakaa pienryhmille ja lopuksi koota tiedot yhteen.
  • Jokaiselle ryhmälle voi tulostaa Merenranta kutsuu -oppaasta omat tunnistussivut
 • Suunnitelkaa ja toteuttakaa muutamia leväpohjaisia ”ruokia” (kuten elokuvan leväkioskissa) ja pitäkää leväravintolaa.

  • Keskustelkaa voiko levää syödä.
  • Voitte myös hankkia levää maisteltavaksi (sushiin tarkoitettua levää myydään monissa kaupoissa).

Itämeriprojekti

 • Pohtikaa yhdessä mikä Itämerta uhkaa (mm. rehevöityminen, öljyonnettomuus, roskaantuminen, ilmastonmuutos). Lisätietoa löytyy mm. WWF:n ja John Nurmisen säätiön sivuilta.
 • Valitkaa yksi uhka ja kehittäkää yhteinen projekti, jonka avulla voitte auttaa Itämerta (roskienkeruu, varainkeruu, jne.)