keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Alustus: todellisuuden käsikirjoittaminen

Miettikää seuraavia kysymyksiä ennen elokuvan katsomista. Keskustelkaa ryhmässä ajatuksistanne.

  • Miten todellisuutta voi käsikirjoittaa?
  • Miten lähtisit käsikirjoittamaan todellisuutta?
  • Mitä todellisuutta käsikirjoittaessa kannattaisi ottaa huomioon?

Keskusteltuanne ja nähtyänne elokuvan lukekaa tekstit Ohjaajan sana, Ote elokuvan tuottajan sanasta.
Lukekaa myös alla oleva teksti dokumenttielokuvan luonteesta ja tavoitteista.

Todellisuuden käsikirjoittaminen

(Otteita teoksesta Aaltonen, Jouko (2011). Seikkailu Todellisuuteen.)

“ Toimittaja menee hakemaan asiaa, dokumentaristi ihmistä. Kyse on pikemminkin tunteen kuin tiedonvälityksestä ”(Ohjaaja Jarmo Jääskeläinen)

Kaikki dokumenttielokuvat ovat ei-fiktiivisiä, mutta kaikki ei-fiktiiviset ohjelmat eivät kuitenkaan ole dokumenttielokuvia (tv-reportaasit, tosi-tv showt, informatiiviset dokumentaatiot, uutiskatsaukset, matkailuelokuvat, propagandaelokuvat, tiede-elokuvat, etnograafiset elokuvat, luontodokumentit, opetusohjelmat, tilausohjelmat, asiaohjelmat). Reportaasi ja tv-dokumentti, sekä monet muut edellämainituista ovat asiakeskeisempiä kuin luova dokumenttielokuva. Kyse on tiedonvälityksestä, kun taas luovassa dokumenttielokuvassa kyse on elämyksen, kokemuksen ja sitä kautta ymmärryksen syntymisestä.

Totuus on aina joidenkin tai jonkun totuutta. Elokuvantekijälle objektiivisuus ja tasapuolisuus eivät ole varsinaisesti tavoitteita, sillä maailma ei ole oikeudenmukainen eikä tasapuolinen. Tilanteiden provosoiminen, järjestäminen tai uudelleen esittäminen ovat hyväksyttyjä keinoja. Rajanveto propagandan ja toisaalta kantaa ottamisen välillä on hämärä.

Dokumenttielokuva ja fiktio ovat lähestyneet ja sekoittuneet puolin ja toisin. Dokumenttielokuva voi hyödyntää kaikkia fiktion kerronnallisia keinoja. Dokumenttielokuvan tekijän tulee miettiä miten kertoa tarina tai asia vakuuttavasti ja elämyksellisesti niin ettei katsoja nukahda. Tavoitteena on saada katsoja kyselemään mielessään: Mitä tapahtuu seuraavaksi?  Kuka? Mitä? Miksi? Tämä pitää katsojan kuokussaan.

Dokumenttielokuvan käsikirjoitus on ennemminkin suunnitelma sisällöstä ja muodosta, luonnostelma ja ohje tekijöille. Se on hahmottelua, ajattelua ja ennakointia. Kohtaaminen todellisuuden kanssa tulee väistämättä muuttamaan suunnitelmia. Vaikka elokuvalle tehdään käsikirjoitus ennen kuvauksia, käsikirjoittaminen on ohjaajan jatkuva prosessi, sillä ohjaaja joutuu miettimään elokuvan muotoa jatkuvasti ja tapahtumat saattavat poiketa huomattavasti suunnitellusta.

 

Kysymyksiä:

  • Mitä ajattelit dokumenttielokuvasta ennen kuin luit tekstit? Muuttuiko käsityksesi, jos niin miten?
     
  • Mitä ajattelet siitä että dokumenttielokuvassa tilanteita voi myös järjestää ja rekonstruoida? Millaisia eettisiä ongelmia ajattelet tähän mahdollisesti sisältyvän?
     
  • Mikä on mielestäsi dokumenttielokuvan ja fiktioelokuvan välinen ero?