keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Politiikasta taidetta, taiteesta politiikkaa

Euroopan parlamentin hiljattain julkaisemassa tiedotteessa todetaan, että ”[Taxi Teheran] on sekä taiteellisesti ansiokas elokuva että rohkea poliittinen teko.”´ (Jafar Panahi: Taxi Teheran. Freedom of Expression must be protected. No matter who tries to suppress it. The European Parliament. Suomennos oppimateriaalin tekijän.)

 • Pohdittavaksi ja selvitettäväksi: Mitä mieltä olet itse yllä olevasta väitteestä? Miksi uskoisit Euroopan parlamentin ottaneen kantaa Taxi Teheran -elokuvaan liittyen? Mitä tiedät Iranista maana ja yhteiskuntana? Millaisia asioita uutisoidaan Iraniin liittyen?

Elokuvaohjaaja Jafar Pahani tuomittiin Iranissa vuonna 2010 kahdenkymmenen vuoden työ- ja matkustuskieltoon, koska hän oli syytösten mukaan levittänyt valtionvastaista propagandaa ja yllyttänyt muita tekoihin, jotka horjuttavat maan turvallisuutta. Kotiarestissa Panahi on alkanut tehdä ohjaustyötä salaa viranomaisilta. Elokuvissaan hän käsittelee usein autoritäärisen yhteiskunnan ongelmakohtia ja ristiriitaisuuksia.

 • Pohdittavaksi: Miten se, että Panahi teki Taxi Teheranin salaa, näkyy elokuvan kuvakerronnassa ja itse tarinassa? Millaisista yhteiskunnallisista ja eettisistä kysymyksistä taksin kyydissä olleet matkustajat keskustelivat? (kuolemantuomio, piratismi, varkaus, perinteet ja tavat, elämä ja kuolema)
   
 • Millaisia elokuvasensuuriin liittyviä sääntöjä Panahin kyyditsemä siskontyttö Hana nosti esiin pohtimalla ääneen omaa koulutehtäväänsä? (kuvaustavan realistisuus ja inhorealismin välttäminen, hahmojen islamilaiset nimet, hillitty ja ”epälänsimainen” pukeutumistyyli, nais- ja miesnäyttelijöiden sopiva fyysinen etäisyys, poliittisesti ja uskonnollisesti sopimattomat aiheet) Mitä tytön kysymykset tulevat paljastaneeksi sanan- ja ilmaisunvapauden tilanteesta Iranissa?
   
 • Tehtävä: Termit tutuiksi

  • Etsi määritelmät seuraaville käsitteille: ajatuksenvapaus, mielipiteenvapaus, sananvapaus, omantunnonvapaus

   • Mitä yhteisiä piirteitä näihin liittyy? Mitkä ovat näiden erot? Voidaanko näitä käsitteitä käyttää toistensa synonyymeinä? Miten nämä termit liittyvät Taxi Teheran -elokuvaan ja siinä käsiteltyihin teemoihin? Anna esimerkkejä ajankohtaisista tai tunnetuista tapauksista, jotka liittyvät ajatuksen-, mielipiteen-, sanan- ja omantunnonvapauteen liittyviin kysymyksiin Suomessa ja maailmalla.

Tiesitkö että: www.ihmisoikeudet.net -on laaja ihmisoikeuksiin keskittyvä nettiportaali, jossa on runsaasti sekä tietoa että tehtäviä ihmisoikeuksiin liittyen?

Suomen Iranin suurlähetystön sivustolta löytyy seuraava tekstikatkelma, joka on peräisin Euroopan unionin teettämästä ihmisoikeustilanneraportista vuodelta 2011:

”Heikkenevä ihmisoikeustilanne Iranin islamilaisessa tasavallassa on edelleen suuri huolenaihe Euroopan unionille vuonna 2011. EU pahoitteli erityisesti sitä, että vuonna 2011 tuhannet Iranin kansalaiset olivat valtion tukeman sorron uhreja, mukaan lukien oppositiojohtajat, ihmisoikeusaktivistit, lakimiehet, bloggaajat, toimittajat, naisasia-aktivistit ja taiteilijat, sekä monet vähemmistöihin kuuluvat henkilöt kuten uskonnolliset vähemmistöt, erityisesti bahai- ja kristittyvähemmistö. Lukemattomat yksilöt kohtaavat häirintää ja pidätyksiä käyttäessään laillisia oikeuksiaan tai puolustaessaan muiden oikeuksia. Etnisiin vähemmistöihin kuuluvat, kuten azerit, baluchit ja arabit, ovat säännöllisesti sortotoimien kohteina ja näkyvästi edustettuina kuolemaantuomittujen joukossa. Ankaria vankeustuomiota on annettu aktivisteille. Ruumiillinen rangaistus oli käytössä. Pidätetyt raportoivat laajalti kidutuksesta ja pahoinpitelyistä. Ulkopuolisten tietolähteiden, kuten Internetin sekä kansainvälisten radio- ja televisiolähetysten valvonta lisääntyi. Turvallisuusviranomaiset uhkailivat tai ahdistelivat ulkomaisten tiedotusvälineiden kanssa työskenteleviä iranilaisia toimittajia ja EU on edelleen huolissaan Iranin viranomaisten ponnisteluista estää kansalaisia vapaasti kommunikoimasta ja vastaanottamasta tietoa Iranissa.”

 • Pohdittavaksi: Miten ihmisoikeustilanneraportissa esiin nostetut kysymykset näkyvät Taxi Teheran-elokuvan teemoissa tai sen ohjaajan, Jafar Panahin, omalla uralla? Miltä elämä auktoritaarisessa yhteiskuntajärjestelmässä vaikuttaa sinun mielestäsi? Miten uskoisit tavallisten iranilaisten suhtautuvan siihen? Mitä ja keitä ankarat tai sortavat säännöt Iranissa palvelevat? Miksei niistä ole päästy eroon?

Tiesitkö että: Jafar Panahi sai vuonna 2012 Euroopan parlamentin Saharov-palkinnon, joka myönnetään ihmisoikeuksien ja mielipiteenvapauden hyväksi tehdystä työstä. Samainen tunnustus myönnettiin samana vuonna myös iranilaiselle asianajajalle ja toimittajalle Nasrin Sotoudehille työstään kuolemaan tuomittujen naisten ja lasten puolestapuhujana.

 • Pohdittavaksi: Miten uskoisit iranilaisten suhtautuvan Jafar Panahiin elokuvaohjaajana ja poliittisena aktivistina? Missä kulkee taiteen ja politiikan raja? Voidaanko elokuvilla muuttaa maailmaa?