keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Voitte käsitellä tehtäviä joko ryhmissä keskustelemalla tai kirjoittamalla analyysin tai esseen.

Mykkäelokuvan kerronta

Millaiset kerrontakeinot ovat ominaisia mykkäelokuvalle?

Millaisia mykkäelokuvan keinoja Artistissa käytetään?

Oliko elokuvan tapahtumia vaikeita ymmärtää?

Artistin henkilöhahmot

Elokuvan henkilöhahmot ovat tyypillisiä mykkäelokuvalle.

Verratkaa Artistin henkilöhahmoja jonkun tuntemanne mykkäelokuvan henkilöhahmoihin.

Mitä yhteistä näillä on?

Ovatko mykkäelokuvien hahmot yleensä kompleksisia tai ristiriitaisia?

Montako luonteenpiirrettä löydätte Valentinista? Entä Peppystä?

Millä keinoin näitä luonteenpiirteitä esitetään?

Millaisin elokuvallisin keinoin näiden luonteenpiirteitä kerrotaan?

Luonnehtikaa Valentinin ja Peppyn elekieltä ja ekspressiivisiä ilmeitä.

Miettikää miksi Valentinia esittänyt Jean Dujardin on palkittu useilla parhaan miesnäyttelijän palkinnoilla, mutta Peppyä esittänyt Bérénice Bejo ei ole saanut näitä. Johtuuko se pelkästään näyttelijäntyöstä vai kenties myös roolihahmon yksipuolisuudesta / monipuolisuudesta (ns. pyöreydestä)?

Millaisia ovat yleensä perinteisen mykkäelokuvan naisroolit verrattuna mieshahmoihin?

Ovatko Artistissa roolijaot samantyyppisiä kuin varhaisissa elokuvissa?

Tähtikulttuuri syntyy

Artist on myös elokuva elokuvasta eli omaan lajityyppiinsä viittaava ja sitä luotaava teos.

Se kertoo elokuvan varhaisesta historiasta ja elokuvan tekemisestä. Samalla se esittelee roolihahmojen kautta tähtikulttuuria, joka syntyi jo elokuvan varhaisina vuosina.

Miettikää Valentinin ja Peppyn hahmoja elokuvateollisuuden kautta.

Millaisia mykkäelokuvan tähtiä he esittävät?

Millainen on heidän tähtikuvansa?

Montako mykkäelokuvan tähteä tiedätte?

Mihin elokuvan lajityyppiin nämä kuuluvat?

Millaisia luonteenpiirteitä tähdillä on?

Verratkaa näitä nykyajan elokuvatähtiin. Poikkeavatko tähtikuvat toisistaan?

Tutkikaa tähtikulttuuria esimerkiksi KAVA:n kirjastossa (Sörnäisten rantatie 25A1, 5.krs) joko paikanpäällä kirjastossa tai hakemalla materiaalia sen tietokannoista

Viittaukset todellisuuteen

Tekijäryhmä on tutkinut mykkäelokuvan tähtiä ja heidän roolihahmojaan.

Miten nämä hahmot näkyvät Peppyssä ja Valentinissa?

Mitä tarkoittaa viittaus Greta Garboon ja John Gilbertiin?

Mitä mykkäelokuvatähtiä tunnette?

Tunnistatteko näitä hahmoja Artistin roolihahmojen takaa?

Mise en abyme-rakenne

Artistissa on ns. mise an abyme -rakenne eli siinä nähdään elokuva elokuvassa.

Luonnehtikaa Artistissa nähtyjä elokuvakatkelmia.

Tunnistaako joku teistä Valentinin viimeisestä elokuvasta Douglas Fairbanksin elokuvat?

Ohjaaja-käsikirjoittaja Michel Hazanavicius vertaa elokuvakatkelmaa pastissiksi. Mikä on pastissi ja mitä Hazanavicius mahtaa tällä tarkoittaa?

Kirjoittakaa oma mykkäelokuva

Suunnitelkaa oma tarina ja tehkää siihen käsikirjoitus tai kuvakäsikirjoitus.

Miettikää millaisin visuaalisin keinoin ratkaisisitte kerronnallisia ongelmia, kuten puhetta tai muita ääniä vaativia kohtauksia.

Valitkaa yksinkertainen kohtaus jostain tuoreesta elokuvasta, jossa kerronta perustuu pelkkään dialogiin. Miettikää miten sama kohtaus muutetaan mykkäelokuvakerronnaksi?

Alun iskussa esitellään päähenkilöiden luonteen piirteitä ja myös tulevan elokuvan tapahtumia.

Miten Artistin henkilöhahmoja avataan jo tässä?

Millaisia odotuksia alun isku petaa tapahtumille?

Poikkeaako alun isku nykyajan kerronnasta?

Äänen ja kuvan suhde

Miettikää Artistin musiikkimaisemaa.

Valitkaa joku kohtaus elokuvasta. Minkä tyyppisellä musiikilla ja millaisilla soittimilla siinä luodaan tunnelmaa.

Voiko musiikin perusteella elokuvaa luonnehtia romanttiseksi komediaksi, romanttiseksi draamaksi tai melodraamaksi?

Tutustukaa KAVA:n sivuilla äänen ja musiikin suhteeseen

Tutustukaa äänen ja kuvan suhteeseen sekä elokuvamusiikin historiaan netissä:

Elokuvantaju

Äänipää, suomalainen erikoissivusto netissä