keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. Katsokaa Dome Karukosken ohjaama elokuva Tummien perhosten koti ja tehkää sen perusteella elokuva-analyysi.

2. Lukekaa Leena Landerin romaani Tummien perhosten koti ja tehkää sen pohjalta romaanianalyysi.

  • Tehkää molemmista taideteoksista omat analyysinsä. Vertailkaa romaania ja elokuvaa taidemuotoina yleisesti sekä tämän kyseisen tarinan kohdalla.
  • Vinkki opettajalle: osa luokasta voi tehdä myös vain elokuva-analyysin ja osa vain romaani-analyysin. Analyysien pohjalta on mielenkiintoista herättää keskustelua tulkinnoista, mielikuvista, kokemuksista jne.

Elokuva-analyysin tekoon saa apua mm. Tommi Nevalan tekstistä Erilaisia elokuvan analysointitapoja.

Romaanianalyysissä voi käyttää seuraavia apukysymyksiä:

Tekstilähtöinen analyysi Osoittakaa tekstistä kohtia havaintojenne ja tulkintojenne tueksi.

a) Romaanin aihe

Mistä teos parilla virkkeellä ilmaistuna kertoo?

b) Henkilöt

Päähenkilö(t) – Mitä heille tapahtuu? Mitä he tekevät? Millaisia ovat? Miten muuttuvat?

Sivuhenkilöt – Keitä ovat? Miten liittyvät päähenkilöihin? Mitä heidän kauttaan tuodaan esiin?

Taustahenkilöt

c) Miljöö

Millainen on teoksen konkreettinen ja henkinen ympäristö? Entä sosiaalinen miljöö?

d) Juoni

Millaisia yksilöjuonia romaanissa on? Millainen sosiaalinen, yhteiskunnan kehitystä kuvaava juoni? Tärkeimmät käänteet?

e) Motiivit

Mitkä tilanteet, asetelmat, vastakkainasettelut tai asiat toistuvat? Mitä ne nostavat esiin?

f) Teema

Mikä on teoksen perusajatus, idea, sanoma? (Mikä on looginen tulkinta siltä pohjalta, mitä olette edellä nostaneet esiin?)

g) Kerronnan rakenne

Millaisiin osiin romaani jakautuu? Onko takaumia tai muita siirtymiä ajassa? Millainen on kertoja (objektiivinen? subjektiivinen?) Kenen näkökulmasta kerrotaan? Millaista on teoksen kieli? Miten kerronnan rakenne ja kieli voisivat tukea teoksen teemaa?

Biografinen analyysi

Milloin kirjailija on kirjoittanut teoksen? Kehen teoksen henkilöistä kirjailija voisi olla kirjoittanut itsestään ja omista kokemuksistaan? Miten kirjailijan henkilöhistoria ja koulutus-, ammatti ja aatetausta saattavat näkyä teoksessa?

Intertekstuaalinen ja myyttikriittinen – teos lajityypin kannalta

Mitä samoja aiheita ja / tai teemoja käsitteleviä kirjoja tiedätte? Mitä samaa ja erilaista niissä ja ko. teoksessa on? Mihin muihin teksteihin teos viittaa? Miksi? (Mikä tehtävä viittauksilla teoksessa on?) Millaisia yleispäteviä, myyttisiä sankarityyppejä teoksen henkilöt voisivat edustaa? Keitä he tuovat mieleenne? Mitä ajatonta, yleisinhimillistä teoksen tarina välittää?

Yhteiskunnallinen ja kontekstuaalinen näkökulma – teos yhteiskunnan peilinä

Määritelkää, mitä yhteiskunnalla tarkoitetaan. Millainen on teoksen kuvaama yhteiskunta? Millaiset ovat sen valtasuhteet? Mitä tiedätte teoksen kirjoitusajan Suomesta / kuvaamasta maasta? Miten teos voisi heijastaa sitä? Millaisena kannanottona romaanin voisi lukea? Miten teos sijoittuu Suomen / maailman / eurooppalaisen kirjallisuuden historiaan? Mihin traditioon se liittyy?

Lukijatutkimus – teos lukijan kannalta

Mihin lukija ensi kiinnittää huomiota? Mitkä seikat (lukijaan ja teokseen liittyvät) voivat häiritä romaanin ymmärtämistä? Miten lukijan ikä, sukupuoli, lukijahistoria ja ennakko-odotukset vaikuttavat lukukokemukseen ja teoksen ymmärtämiseen? Millaisen vastaanoton teos sai ilmestyessään? Millaisia reaktioita se herätti?

Feministinen kirjallisuudentutkimus – naiset teoksessa

Millaisia naiskuvia teoksessa on? Mitä naisille ja tytöille sallitaan? Millaisia heidän odotetaan olevan? Miten teoksen naiset mukautuvat odotuksiin? Miten sukupuoli vaikuttaa yksilön asemaan teoksen yhteiskunnassa? Millainen on naisen ja miehen suhde?

Psykoanalyyttinen tulkinta – romaanin ihmiset psykologin sohvalla

Eritelkää romaani tärkeimpiä hahmoja. Miten heidän kokemuksensa vaikuttavat siihen, mitä he ovat? Miksi he ovat sellaisia kuin ovat? Miten lapsuus ja sen kokemukset ovat vaikuttaneet hahmoihin? Millaisia suhteita heillä on vastakkaiseen sukupuoleen? Miksi? Miten ja millaiseksi seksuaalisuus kuvataan? Miksi kehitys on tällainen?

 

3. Tummien perhosten koti ei ole suinkaan ainoa elokuva, jonka pohjalla on menestynyt romaani. Keskustelkaa ryhmässä miten lukukokemus vaikuttaa elokuvakokemukseen ja päinvastoin. Usein sanotaan, että elokuva on kirjasta vain kalpea aavistus. Mitä mieltä olette? Onko joku tarina, joka olisi niin loistava romaani kuin loistava elokuvakin? Pohtikaa ja keskustelkaa aiheesta romaani vs. elokuva.