keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Kalevala

Valhalla-elokuvan ja tämän oppimateriaalin teemoja voi hyvin peilata Kalevalaan. Voitte keskustella esimerkiksi Kalevalaan liittyvästä populaarikulttuurista ja filmatisoinneista tai tarina- ja uskomusperinteestä jonka pohjalta se koottiin.
Lisätietoa löytyy esimerkiksi Sampo-elokuvan oppimateriaalista.

Kalevalan kokoamisen taustalla vaikutti halu koota kansalliseepos, luoda yhteistä kansallistarustoa ja kansallistunnetta: tunnetta yhtenäisestä kansasta. Perinteen keruu suuntautui Karjalaan, koska siellä ajateltiin säilyneen paremmin jonkinlaista alkuperäistä tarustoa. Keruussa oli taustalla myös ajatus viimeisestä hetkestä tallentaa katoamassa olevaa perinnettä. Viime vuosina karjalaisaktivistit ovat kritisoineet karjalaisen kulttuurin itsenäisen luonteen häivyttämistä ja huomauttaneet mm. että karjalaisen kulttuuripiirin runoperinteen niputtaminen "suomalaiseksi kansalliseepokseksi" on kyseenalaista.


Tehtävä 1: Suomalainen muinaisusko ja Kalevala

Millaisia ovat suomalaisen muinaisuskon jumalat?

Millaisia ovat Kalevalan protagonistit? Kalevalan tarinoissa on jumaltarinan tyylistä kerrontaa, mutta henkilöitä ei ainakaan kutsuta jumaliksi. Onko syntyajankohdalla vaikutusta?

Elokuva-pitch-tehtävässä voi käyttää myös Kalevalaa ja suomalaista muinaisuskoa.

Tehtävä 2: Muinaisusko nyky-Suomessa

Ottakaa selvää, millaisia muinaisuskon muotoja nyky-Suomessa harjoitetaan.

Tehtävä 3: elokuva-pitch

Millaisen Kalevalaan perustuvan elokuvan haluaisitte nähdä? Valmistelkaa ryhmissä lyhyt, muutaman minuutin mittainen myyntipuhe eli pitch ideastanne.

Lajityyppiä ja näkökulmaa ei ole rajattu ja myös intertekstuaalisuus, eli elokuvien ja populaarikulttuurin käsitteleminen tai niihin viittaaminen on sallittu.