keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Meissä kaikissa asuu peto – muodonmuutos kauhuteemana

Metamorfoosi eli muodonmuutos on tuttu teema monesta kauhuelokuvasta.

Tämä myös Valkoisen peuran kuvastossa keskeinen teema liittyy kansainvälisiin myytteihin ja taruihin. Naisen ja peuran välinen metamorfoosi on läheistä sukua ihmissusi-aiheelle, joka löytyy mm. Itä-Euroopan, kreikan, Islannin ja Keski-Euroopan kansanperinteestä. Suomalaiselle kansanperinteelle ihmissusiaihe on melko vieras ja Valkoisen peuran metamorfoosiaihe lieneekin enemmän populaarikulttuurin kauhukuvaston kautta suodattunutta kansainvälistä folklorea.

Kauhuelokuvan keskeiseksi hahmoksi ihmissusi päätyi 1930-luvulla. Ihmissusi-elokuvien traditiosta onkin alun perin peräisin muun muassa täysikuun aikaansaama muodonmuutos, Valkoisessa peurassa teema saa kuitenkin naiseuteen liittyviä lisämerkityksiä. Yhteistä metamorfoosi-teeman sisältämille kauhuelokuville on, että niissä on pohjimmiltaan kyse ihmisessä asuvasta pedosta ja sen kohtaamisesta.

Tehtäviä

1. a) Listatkaa yhdessä suomalaisia kauhuelokuvia. b) Miksi Suomessa ei juuri ole tehty kauhuelokuvia? Onko tilanne muuttumassa?

2. Keskustelkaa näkemistänne kauhuelokuvista: mikä on kauhuelokuville tyypillistä, ovatko ne pelottavia, pidättekö kauhuelokuvista jne.

3. Mainitkaa jokainen yksi tietämänne kauhuelokuva, ja kertokaa mikä siitä tekee kauhuelokuvan.

4. Järjestäkää luokassa väittely, jossa toinen puoli puolustaa kauhuelokuvaa ja toinen arvostelee sitä roskaviihteenä tms.

5. Luetelkaa kauhuelokuvien tai kauhukirjallisuuden hahmoja, joihin liittyy muodonmuutosteema. Mitä muodonmuutoksen ympärille rakennettuja elokuvia muistatte nähneenne?

6. Pohtikaa miten ihmisen muodonmuutos eläimeksi on yleensä kauhuelokuvissa kuvattu? Pohtikaa mitä merkityksiä muodonmuutokselle elokuvissa voisi olla? Keksikää erilaisia tulkintoja.

7. kehitelkää oma kauhuelokuvaideanne muodonmuutosteeman ympärille. Kirjoittakaa tarinasta juonisynopsis.

8. a) Lukekaa alla oleva englanninkielinen Valkoisen peuran arvostelu, jossa elokuvaa mm. verrataan nykykauhuun. Mitä mieltä olette tällaisesta vertailusta? Oletteko kirjoittajan kanssa samaa vai eri mieltä?  Perustelkaa mielipiteenne. Keskustelkaa miksi tämä elokuva näyttää kestäneen aikaa näin hyvin.

b) Kirjoittakaa Valkoisesta peurasta oma elokuva-arvionne erityisesti kauhugenren näkökulmasta.

This beautiful, oneiric film is possibly the finest rendering of the human-into-animal myth – popularised by countless werewolf movies with dubious heritage. The story tells of a woman cursed to change into the titular white reindeer and lure men to their deaths, and unfolds against a landscape of unrelenting snow and daylight. The locations add a primal, pre-Christian power to the tale: sites like the sacrificial alter, strewn with the carcasses of reindeer, and the icy shaman’s cottage ingrain themselves into the viewer’s memory, underlining the bestial and human in a story that’s essentially about spiritual and personal torment. Blomberg, who also edited and lensed this superlative fantasy picture, keeps dialogue to a minimum – the film could be watched silent – and uses documentary-style footage of the Laplanders and their everyday life to depict their grueling existence. The reindeer itself, portrayed by an actual animal and not some animatronic, CGI ghost, is given mocking, sinister reality by the simple trick of imperceptibly slowing its action: trotting through the dead woods and snow dunes, enticing its prey with seductive eeriness. Likewise, Mirjami Kuosmanen, who co-wrote the screenplay and plays the cursed woman, invests her character with a depth of emotion missing from films like The Wolfman (2010; dir. Joe Johnston), Underworld (2003; dir. Len Wiseman) or The Twilight Saga: New Moon (2009; dir. Chris Weitz), ensuring that this simple and elegant nightmare remains a pertinent study of cinema’s affinity with fantastical, metaphorical stories.
Lähde: http://www.brettgerry.co.uk/2009/12/valkoinen-peura-1952-dir-erik-blomberg/