keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Om tidsbilden och tidsperioden

  1. Eleverna bes fråga sina föräldrar och far – och morföräldrar vad de vet om livet i Finland i början av 1900-talet. Hur bodde man i städer och på landsbygden? Vilken slags klädsel hade man? Vad brukade man göra på fritiden? Fanns det skolor? På vilket sätt straffade man elever i skolorna förr i tiden?
  2. Diskutera hurdant livet var för 100 år sedan.
  3. Bildanalys. Bilderna finns i slutet av kompendiet.

Granska tillsammans
bild 1: Mannen och pojken

Vilka är personerna i bilden? Vad händer det i bilden? Hurdan stämning är det i bilden? Hurdana miner har människorna? Vad får dem att skratta? Varifrån kommer de? Vart är de på väg? Vad innehåller resväskan? Vad tänker pojken på? Vad tänker mannen på?

Granska tillsammans
bild 2: En scen på trappan

Vad har det hänt innan bilden har tagits? Vilka är männen på trappan? Varför har mannen tagit pojken i nacken? Vad tycker pojken om det? Har pojken gjort något illa? Vad säger mannen som står på förgrunden? Vad händer det efter att bilden har tagits? Välj någon av personerna i bilden, ställ dig i hans situation och berätta historien i jag form. 

Skriv en dialog eller en berättelse om bilden så att du försöker bevara stämningen i bilden.

Återkom i denna uppgift efter att du har sett filmen (se uppgift 8).