keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Vinski ja näkymättömyyspulveri / Snapper Films Oy

Kuura Rossi som spelar Vinski i filmen berättar i en intervju att hans favoritsuperhjälte är Marvels Iron man. Om sin egen rollfigur Vinski berättar han att ”han kan bli osynlig med hjälp av ett osynlighetspulver, och när han är osynlig så kan han gå genom väggar. Jag tycker att han är en superhjälte. Det saknas bara kostym och mantel.” (Källor: mtvuutiset.fi och yle.fi, fritt översatt.)

1. Fundera tillsammans på vad det egentligen betyder att vara en superhjälte? Vilka
superhjältar känner ni till? Hur ser de ut? Hurdana fiender har de?

2. På Wikipedia står det att superhjältar i populärkulturen är en hjältetyp med överdriv-
na eller övermänskliga förmågor (så kallade superkrafter). Vanliga drag i superhjälte-
berättelsen är att det finns en superskurk som superhjälten kämpar emot, superh-
jälten bekämpar alltså kriminalitet från den goda sidan men utanför rättsväsendet.
Hur tycker ni att denna beskrivning passar in på Vinski?

3. Bekanta er med Wikipedias superhjälte-kategori där superhjältar finns listade. Vilken
typ av superhjälte tycker ni att är intressantast? Välj en av superhjältarna och leta
fram mer info om hen. Skriv en kort presentation av superhjälten.

4. a) Hitta tillsammans på en ny superhjälte. Skapa en gemensam lista på karaktärens
utseende, superkrafter, fiender med mera. Hurdan är er karaktär då hen inte har
superkrafter? Är hen ung eller gammal? Hur lade hen märke till eller fick sina super-
krafter? Är hen en tjej eller kille? Har hen en familj, har hen vänner? Vad behöver hen
för att förvandlas till en superhjälte? Hurdana kläder har hen?
b) När beskrivningen av superhjälten är klar; skriv ensam eller tillsammans med en
kompis en berättelse om superhjälten.

5. Planera, rita och färglägg en bild av er superhjälte. Ordna en gemensam superhjäl-
teutställning med alla era bilder.

6. Diskutera hurdana superkrafter ni själva önskar att ni hade. Motivera era åsikter. Dis-
kutera också om ni skulle berätta om era krafter till andra människor, eller om ni skulle
vilja en hemlig superhjälte. Vill Vinski berätta om sina superhjältedåd åt andra?

Osynlighetspulver

7. Vinski blir skuffad och hamnar därför gå och köpa desinficeringsmedel och plåster
från apoteket. I apoteket träffar han för första gången den lite mystiska apotekaren.
Fundera på varför apotekaren valde att berätta om det hemliga osynlighetspulvret
just för Vinski. Åt en hurudan person kan man enligt apotekaren ge osynlighetspul-
vret? För att friska upp minnet så kan ni titta på trailern till Vinski och
osynlighetspulvret.

8. Dra er till minnes hur osynlighetspulvret användes i filmen. Vad var pulvret gjort av?

9. Skriv ner och berätta hur ni skulle använda osynlighetspulvret. Hitta på berättelser
både ur de godas och de ondas perspektiv.