keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

• Sijoita elokuva viihde-taideasteikolle yhdestä viiteen siten, että 1 = puhdas viihde-elokuva ja 5 = puhdas taide-elokuva. Perustele ratkaisusi ja määrittele myös, mikä elokuvasta mielestäsi tekee viihdettä tai taidetta.

• Joku opiskelijoista tai opiskelijapari voi ottaa tehtäväkseen esitellä kirjailija Jane Austenia elokuvaa käsittelevän jakson aluksi.

• Listaa ranskalaisilla viivoilla paperille asioita, jotka elokuvassa olivat jollain tavoin erilaisia kuin romaanissa. Kiinnitä huomiota sekä konkreettisiin eroihin (esim. mitä kerrotaan tai painotetaan eri tavalla tai mitä jätetään kertomatta) että tulkintaeroihin (oliko elokuva esim. puvustettu, lavastettu eri tavoin kuin kuvittelit tai ajattelitko henkilöhahmojen olevan erilaisia). Tämän jälkeen listoja voidaan käydä läpi pienissä ryhmissä ja nostaa tärkeimmät erot koko luokan keskusteltavaksi. Kannattaa esim. pohtia, kuinka erot ovat selitettävissä. Miten taidemuoto itsessään vaikuttaa?

• Romaani "Ylpeys ja ennakkoluulo" alkaa seuraavasti: "On yleisesti tunnustettu totuus, että naimaton varakas mies tarvitsee välttämättä rinnalleen vaimon." Kenen ääni alkusanoissa kuuluu? Pohdi sitä, miten romaanin kertoja suhtautuu kertomaansa ja eri henkilöihin. Miten hän tuo suhtautumistapansa esille?

• Miten kertojan asennoituminen kertomaansa on siirretty elokuvaan – vai onko?