keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Orjuudesta, vapaudesta ja niiden seurauksista nykypäivänä

1. Elokuvan keskeiset teemat liittyivät kysymyksiin orjuudesta ja vapaudesta. Miten orjuus ja orjana oleminen elokuvassa näyttäytyivät? Mitkä asiat vaikuttivat orjien asemaan? Miten eri henkilöhahmot suhtautuivat omaan orjuuteensa? Elokuvassa oli paljon kohtauksia, jossa kuvattiin orjien julmaa ja väkivaltaista kohtelua. Miltä näiden kohtausten katseleminen tuntui? Miksi arvelet ohjaajan päätyneen julmuuksien suoraan ja toistuvaan esittämiseen? Mikä vapaus elokuvassa merkitsi? Millä eri tavoin se ilmeni? Millä tavoilla orjuutta oikeutettiin tai perusteltiin? Mitä tarkoitetaan rotuopilla? Miten rasismi liittyy orjuuteen? Voiko orjuutta olla vielä nykypäivänä?

2. Vaikka orjuus lakkautettiin Yhdysvalloissa sisällissodan myötä, se ei merkinnyt välitöntä mustien amerikkalaisten täysimääräisten kansalaisoikeuksien tunnustamista. Syrjintä, rasismi, ennakkoluulot ja monenlainen afroamerikkalaisten rakenteellinen sorto on jatkunut nykypäiviin saakka esim. köyhyyden ja huono-osaisuuden muodoissa. 

Mitä afroamerikkalaisten lähimenneisyyden tärkeisiin käännekohtiin Yhdysvalloissa tulee, 1960-luvulla käyty kansalaisoikeustaistelu on keskeisellä sijalla. Sen myötä lopetettiin musta- ja valkoihoisten erottelu- eli segregaatiopolitiikka, jolla oli tuolloin vielä vahva jalansija Yhdysvaltain etelävaltioissa. Kansalaisoikeustaitelun keskeiseksi hahmoksi nousi Martin Luther King Jr. Hän tuli tunnetuksi Minulla on unelma -puheestaan, joka sisältää runsaasti viittauksia orjuuden historiaan Yhdysvalloissa. 

  • Tehtäväehdotus: Pohdintaa ja keskustelua orjuudesta Minulla on unelma- puheessa

Pohdi alla olevan Minulla on unelma -puheen katkelman kautta, millainen vaikutus menneisyyden orjuuskokemuksella on ollut mustille amerikkalaisille 1960-luvulla ja vielä nykypäivänä. Katso halutessasi englanninkielinen puhe kokonaisuudessaan täältä.

Millainen ihmiskäsitys Martin Luther Kingillä oli? Millaisesta maailmasta hän haaveili? Ovatko Martin Luther Kingin haaveet toteutuneet? Mikä merkitys nykypäivän afroamerikkalaisille uskoisit olevan Barack Obaman valinnalla presidentiksi? Millainen puhuja Martin Luther King oli? Millä keinoin hän on saanut yleisönsä vakuuttuneeksi näkemyksistään? Miten hyvä puhe rakennetaan?

”Minulla on unelma, että jonakin päivänä Georgian punaisilla kukkuloilla entisten orjien lapset ja entisten orjanomistajien lapset voivat istua yhdessä samaan veljeyden pöytään.

Minulla on unelma, että jonakin päivänä jopa Mississippi – tuo epäoikeudenmukaisuuden paahteessa riutuva osavaltio – muuttuu vapauden ja oikeudenmukaisuuden keitaaksi.

Minulla on unelma, että jonakin päivänä neljä lastani voivat elää maassa, missä heitä ei arvioida ihonvärillä vaan heidän persoonallisuutensa ja luonteensa perusteella.”

  • Tehtäväehdotus: Pohdintaa ja keskustelua vapaudesta

Mitä vapaus oikeastaan merkitsee? Kirjoittakaa ryhmissä paperiliuskoille 5 sanaa tai asiaa, jotka tulevat vapaudesta mieleen. Kirjoittakaa esim. luokkatilan taululle sana VAPAUS. Jokainen ryhmä kiinnittää sana/asialiuskat taululle. Kun kaikki liuskat on kiinnitetty, karsikaa päällekkäisyydet ja yrittäkää ryhmitellä sanaliuskat suhteessa vapauden käsitteeseen. Pohtikaa yhdessä keskustellen, millainen vapauskäsitys teidän ryhmällänne on. Keskustelua ja ajattelua voi jäsentää erottelemalla POSITIIVINEN VAPAUS ja NEGATIIVINEN VAPAUS toisistaan. Selvittäkää mitä ero näillä kahdella vapauskäsityksellä on ja miettikää millaisia esimerkkejä elokuvasta tulee mieleen. 

Vapauspohdintaa ja keskustelua voi syventää vielä käyttämällä katkelmaa Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta. 

”Pidämme näitä totuuksia itsestään selvinä, että jokainen ihminen on luotu tasa- arvoiseksi ja että Luoja on suonut ihmisille tiettyjä tinkimättömiä perusoikeuksia, joihin lukeutuvat elämä, vapaus sekä onnellisuuden tavoittelu. Näiden oikeuksien suojeleminen on valtion tehtävä.”  (Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus 4.7.1776)

Millaisen kuvan Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus antaa ihmisten vapaudesta ja heidän välisestään tasa-arvosta? Mieti, miten vapaus ja tasa-arvoisuus ovat historian saatossa käytännössä toteutuneet? Pohdi kysymystä myös elokuvan perusteella ja aikaisempien tietojesi perusteella. 

  • Tehtäväehdotus: Syvennä tietojasi 1960-luvun mustien kansalaisoikeustaistelusta

Voit syventää tietojasi 1960-luvun mustien kansalaisoikeustaistelusta esimerkiksi laatimalla lyhyen esittelyn jostain keskeisestä vaikuttajahahmosta (esim. Martin Luther King Jr., Malcom X, mustat pantterit tai Rosa Parks). Voit pohtia tiedonhaussasi sitä, miten menneisyyden orjuuskokemus on vaikuttanut kansalaisoikeustaisteluun osallistuneiden ajattelijoiden ja toimijoiden näkemyksiin ja tekoihin. Pohdi myös miten mustien asema muuttui suhteessa 12 Years a Slave -elokuvan kuvaamaan aikaan. 

  • Tehtäväehdotus: Orjuus nykypäivänä -oppimateriaali 

Ihmisoikeudet.net-sivuston nykypäivän orjuutta käsittelevään oppimateriaaliin voi tutustua tämän linkin kautta.