keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

4 kuukautta, 3 viikkoa, 2 päivää käsittelee vähäeleisen toteavasti vaikeaa ja rankkaa aihetta, aborttia, taustanaan Romanian synkeä lähihistoria. Ohjaaja Cristian Mungiu on itse elänyt 1980-luvun Romanian todellisuuden ja elokuvan tarina pohjaa Mungiun tunteman henkilön kokemuksiin. Romaniassa vuonna 1966 säädetty tiukka aborttilaki tähtäsi syntyvyyden lisäämiseen. Abortin ja ehkäisyvälineiden kielto johti lopulta noin puolen miljoonan naisen kuolemaan hankalissa olosuhteissa tehtyjen laittomien aborttien seurauksena.

1.a Mihin elokuvan nimi viittaa? Mitä nimi kertoo elokuvan teemasta?

Gabitan (Laura Vasiliu) raskaus on kestänyt elokuvan tapahtumien hetkellä 4 kuukautta, 3 viikkoa, 2 päivää. Nimi kertoo että elokuvien keskipisteessä on abortti, jonka dramaattisuutta lisää raskauden pitkälle eteneminen.

1.b Aluksi Gabita valehtelee raskauden keston lyhemmäksi. Valehtelu ja Gabitan muukin toiminta vaikeuttaa entisestään vaikeaa tilannetta ja saa Gabitaa auttavan ystävättären Otilian (Anamaria Marinca) entistä kiperämpään tilanteeseen ja vaikeiden ratkaisujen eteen. Miettikää yhdessä Gabitan valehtelun ja käytöksen motiiveja. Hän vaikuttaa välinpitämättömältä ja passiiviselta kun taas Otilia on aktiivinen toimeen tarttuja. Mistä luulette sen johtuvan ja mitä mieltä olette Gabitan käytöksestä ja suhtautumisesta tilanteeseen?

2. Mikä on abortti, mitä siinä tapahtuu? Keskustelkaa ja etsikää tietoa. Abortti on lääketieteellinen termi, joka tarkoittaa joko raskauden tarkoituksellista keskeyttämistä eli provosoitua aborttia tai spontaania aborttia eli ”keskenmenoa”. Yleisessä keskustelussa abortti merkitsee useimmiten raskauden tarkoituksellista keskeyttämistä.

Tietoa abortista Väestöliiton sivuilta 

Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen sivuilta

Aborttia koskeva käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suosituksen potilasversio

Abortista uskonnonopetuksen näkökulmasta Raamattunetin sivuilla

Tilasto tietoja Stakesin sivuilla

Painettua sanaa abortista

Häyry, Matti 1986: ”Kohdusta hautaan. Filosofinen tutkielma abortin moraalisesta oikeutuksesta.” Teoksessa Rakasta, kärsi ja unhoita. Moraalifilosofisia pohdintoja elämän alusta ja lopusta. Helsinki: yliopistopaino. (Abortin käsittelyä moraalifilosofisesta näkökulmasta.)

Pirkko Kiviluoto 1999: Abortti. Väestöliitto.

Laulaja, Jorma 1994: Elämän oikea ja väärä. Eettiset valinnat tänään. Helsinki: Kirjapaja. (Eettisten kysymysten, mm. abortin, pohdintaa luterilaisen etiikan näkökulmasta.)

Lindqvist, Martti 1973: Abortti – elämä umpikujassa? Helsinki: Kirjaneliö. (Aborttikysymyksen pohdintaa kristinuskon näkökulmasta.)

Louhiala, Pekka 1995: luku ”Abortin etiikkaa” teoksessa Terveys, arvot ja oikeudet. Helsinki: Yliopistopaino. (Lääketieteen etiikan näkökulmia aiheeseen).

Raskauden keskeyttäminen – suomalaisia valintoja 1990-luvulla. 1993 (Toim. Matti Rimpelä ja Maija Ritamo.) STAKES Raportteja 126. (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus.)

3. Miten elokuvassa suhtaudutaan aborttiin? Keskustelkaa miten abortti elokuvassa kuvataan, miten elokuvan henkilöt suhtautuvat siihen ja millaisia ajatuksia ja tunteita se teissä herätti.

Elokuvassa vältetään moralisoiva suhtautuminen aborttiin ja tapahtumat kuvataan toteavasti, dramatisoimatta. Myös elokuvan henkilöt suhtautuvat aborttiin välttämättömyytenä, eikä abortoitavan sikiön oikeuksia eikä raskauden keskeytyksen etiikkaa pohdita. Moraalisen kysymyksen sijaan abortti saakin poliittisia merkityksiä vastarinnan ja kapinan ilmaisuna.