keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuvassa esiintyy kohtaus, jossa Carl Jung kehittelee psykologiseen kokeeseen perustuvaa mittausjärjestelmää. Testissä Carl lukee Emma-vaimolleen sanalistaa, ja hänen tehtävänään on kertoa millainen mielleyhtymä kustakin sanasta tulee. Psykiatrin potilas Sabina toimii avustajana ja laskee sekuntikellolla kunkin sanan keksimiseen menevän ajan. Emma pitää käsiään metallilevyjen päällä, joiden avulla mitataan ihon sähkönjohtavuutta. Ihon sähkönjohtavuus riippuu hien erityksen määrästä, joka on kehon tahdosta riippumaton toiminto. Ihon sähkönjohtavuutta on pidetty merkkinä psykologisesta tai fysiologisesta ärsytyksestä. Kuten elokuvasta käy ilmi, psykoanalyyttisen käsityksen mukaan alitajunnan mekanismit heijastuvat myös kehon fyysisinä reaktioina.

  • Mitä tarkoitetaan psykometrialla? Entäpä psykofysiologialla? Miksi psykologiassa on kehitetty erilaisia kokeita, testejä ja mittareita? Mitä tarkoitetaan operationalisoinnilla? Entäpä kokeen luotettavuudella ja toistettavuudella? Arvioi elokuvassa esiintyneen kokeen validiteettia ja reliabiliteettia.

Tehtävä: Stroopin testi

Testiä varten tarvitsette

  • väritulosteen liitteenä olevasta sanalistasta
  • sekuntikellon (esim. kännykästä)
  • kirjaajan, kynän ja paperia
  • muutama vapaaehtoisen koehenkilön

Testissä jokainen koehenkilö lukee kolmipalstaisen sanalistan selkeällä äänellä ja ymmärrettävästi. Kirjaaja mittaa sekuntikellolla kunkin palstan lukemiseen menevän ajan ja kirjaa ne ylös. Testi toistetaan kunkin koehenkilön.

  • Miksi sanalistojen lukeminen hidastui? Miltä koehenkilöistä tuntui? Vaihtelivatko koehenkilöiden lukuajat keskenään? Mitä testistä ilmenee tai mitä sen perusteella voidaan päätellä? Miten testi muistuttaa elokuvan koetta? Miten se eroaa siitä?
  • Hankkikaa tietoa Stroopin testistä. Kuka testin kehitti? Mitä testillä voidaan mitata? Miten psykologit käyttävät sitä työssään? (Ks. esim. Wikipedia: Stroop effect)
  • Tuleeko elokuvan kokeesta muunlaista testausmenetelmää mieleesi? Selvitä miten valheenpaljastin toimii ja pohdi sen yhteneväisyyksiä suhteessa elokuvan kokeeseen.