keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Taustatietoa surusta:

Elokuvassa nousee surutyössä usein esille nousevat surun eri vaiheet. Vaiheet voivat tulla esille eri tavoin eri ihmisillä, mutta perusrakenne on samankaltainen. Sveitsiläinen psykiatri Elisabeth Kübler-Ross on määritellyt surun vaiheet:

1)      kieltäminen (tapahtunut kielletään, ei uskota tapahtuneeksi)

2)      viha (viha voi kohdistua lääkäreihin, menehtyneeseen, itseen, Jumalaan ”miksi annoit tämän tapahtua?”)

3)      kaupankäynti (yritetään estää tapahtunut)

4)      masennus

5)      hyväksyminen

Surusta lisää tietoa mm. Mielenterveysseuran sivuilla: http://www.vahvistamo.fi/vahvistamo/tunteet/tunteiden_aakkosia/suru/

Toiminnallinen harjoitus

1)      Tutustukaa edellä esiteltyihin surun vaiheisiin. Poimikaa elokuvasta esimerkkikohtauksia kuhunkin vaiheeseen.

2)      Suru on yksi perustunteista (maailmanlaajuisesti tunnistettava). Miettikää ryhmissä mitkä muut tunteet ovat perustunteita. Esittäkää toisille ryhmille tunteita pantomiimina tai videoikaa tilanteita, joissa on erilaisia tunteita. Muut ryhmät yrittävät arvata mistä tunteesta on kyse.

3)      Kirjoittakaa vinkkejä surevien läheisille miten lohduttaa ja tukea surevaa. Arvioikaa muiden tekemien ohjeiden toimivuutta.

Pohdintakysymyksiä

1)      Mistä tunnistaa että ihminen on surullinen? Näkyykö suru aina päällepäin? Miten suru näkyi tai ilmeni elokuvan eri henkilöillä?

2)      Miten elokuvassa eri ihmiset surivat? Kuinka Oskarin suruun suhtauduttiin?

3)      Elokuvan yksi keskeisistä henkilöistä ”Vuokralainen” ei puhu. Mistä puhumattomuus johtui?

4)      Elokuvassa suru liittyy läheisen kuolemaan. Missä muissa tilanteissa ihminen voi surra ja miksi?

5)      Onko olemassa oikeaa tai väärää tapaa surra? Perustele.

6)      Missä oli elokuvan käännekohta? Miten suru muuttui käännekohdan jälkeen?