keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1. Suomalaiset ovat Ruotsissa virallinen kansallinen vähemmistö. Suomalaisia muutti Ruotsiin etenkin 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa. Etsikää tietoa seuraavista aiheista:

– Kuinka paljon suomalaisia arvioidaan vuodessa muuttaneen Ruotsiin 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa? Kuinka iso osa lähtijöistä oli kotoisin Pohjois-Karjalasta?
– Millaisia syitä siirtolaisuuteen oli?
– Muuttivatko monet Ruotsiin muuttaneista myöhemmin takaisin Suomeen?
– Mille alueille siirtolaiset Ruotsissa asettuivat asumaan?

– Millaisissa oloissa siirtolaiset elivät? Mitä töitä he tekivät?
– Mitä ruotsinsuomalaisille kuuluu nykyään?

2. Onko suvuissanne Ruotsiin muuttaneita? Millaisia kokemuksia heillä on esimerkiksi kielen oppimisesta, asumisesta, kulttuurista ylipäätään?

3. Onko Suomessa virallisia vähemmistöjä? Ottakaa selvää vähemmistöjen asuin- ja kielioloista.

4. Onko ryhmässänne tai tunnetteko maahanmuuttajia? Mitä kieliä tuntemanne ihmiset puhuvat sujuvasti? Onko iällä merkitystä uuden kielen puhumisessa; vaikuttaako ikä rohkeuteen puhua uudella kielellä?

5. Keskustelkaa ryhmissä kokemuksistanne. Oletteko olleet tilanteessa, jossa teidän olisi pitänyt ymmärtää vierasta kieltä? Mitä teette, jos ette ymmärtäneet kaikkea, mitä toinen/toiset sanovat? Oletteko olleet koskaan kaverinne/sukulaisenne tulkkina? Onko joku tulkannut teitä? Kertokaa näistä tilanteista.

6. Mitä tehdä, jos oman vanhemman käytös joskus hävettää? Keksikää joukko selviytymisohjeita noloihin tilanteisiin.

7. Suomessa ja useissa muissakin maissa eri murrealueiden ihmisiin liitetään tiettyjä piirteitä. Esimerkiksi pohjalaisista saatetaan ajatella heidän olevan hiljaisia, jopa juroja. Millaisia piirteitä liitetään esimerkiksi hämäläisiin, karjalaisiin tai savolaisiin?