keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Filosofian keskustelutehtävä

© 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation All Rights Reserved

Keskustelutehtävän kysymyksiä voi teettää esimerkiksi etiikan kurssin johdantona tai vaihtoehtoisesti kurssin lopussa kurssin sisältöjä yhdistelevänä tehtävänä. Kysymyksiä voi teettää esimerkiksi pienryhmissä keskustellen. Yksi mahdollinen tapa työskennellä on tutustua ensin pienryhmissä jokaiseen neljästä aihealueesta ja niihin liittyvistä kysymyksistä ja sen jälkeen jakaa jokaiselle pienryhmälle yksi aihealue syventyvämpää pohdintaa varten. Lopuksi jokainen pienryhmä voi esitellä keskeisiä ajatuksiaan koko ryhmälle, jolloin myös muissa ryhmissä syntyneet oivallukset tulevat näkyviksi.

1. Seuraus- ja velvollisuusetiikka

  • pohdi rehellisyyden eettistä merkitystä: millä perusteella SpaceComin valheita H. Clifford McBriden toiminnasta Lima Projectissa voidaan puolustella, entä millä perusteella tuomita? Millaisia tekoja tulee punnita ensisijaisesti niiden seurausten perusteella? Entä milloin tekoa ei voida pitää oikeana niiden hyvistä seurauksista huolimatta?

2. Identiteetti

  • kuinka paljon elokuvan päähenkilö Roy McBride määrittää itseään muiden (osittain aitojen, osittain itse kuvittelemiensa) odotusten kautta? Miten tämä muuttuu matkan aikana ja isänsä tapaamisen myötä?
  • millaisena elokuva kuvaa eri planeetoilla elävien ihmisten kokemusta itsestään ja identiteetistään?

3. Tekniikka

  • tekniikan vaikutus asioiden merkityksellisyyteen: kuinka liikkumisen helpottuminen on muuttanut suhtautumista maailmaan? Miltä kuun avaruusasema näytti elokuvassa? Pohdi liikkumisen helpottumisen hyviä ja huonoja seurauksia ihmiskunnan historiassa (laivaliikeenteen kehittyminen, lentoliikenteen yleistyminen ja elokuvassa esiintyvä avaruusmatkailun arkipäiväistyminen).

4. Ympäristö

  • miten ihmisen luontosuhde näyttäytyy elokuvassa: millaisessa roolissa elokuvassa ovat ei-inhimilliset eläimet? Entä muu elollinen luonto? Miten elottomaan luontoon suhtaudutaan?