keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Moniäänisyys ja kielen keinot henkilökuvan luojana

© 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation All Rights Reserved

Seuraavat tehtävät sopivat hyvin ryhmätöiksi ja harjaannuttavat erityisesti aineistopohjaisen suullisen ja kirjallisen työn suunnittelua.

1. Mitä tarkoitetaan käsitteillä moniäänisyys, kielen rekisteri ja jargon? Selvittäkää äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjastanne tai muusta luotettavaksi arvioimastanne lähteestä. Yksi hyvä lähde on esimerkiksi Tieteen termipankki.

2. Etsikää tietoa ja esimerkkejä esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjastanne tai muusta luotettavaksi arvioimastanne lähteestä.

 • Mikä on ajatuskartta, ja mitä onnistunut ajatuskartta sisältää?
 • Millä tavoilla ajatuskartta eroaa käsitekartasta?
 • Viitataanko synonyymeillä ideakartta ja miellekartta ajatuskarttaan vai käsitekarttaan?

3. Tehkää ajatuskartta päähenkilön isästä, astronautti H. Clifford McBridesta.

 • Ketkä välittävät katsojalle tietoa isästä? Lisätkää tietoa välittävien henkilöiden nimet ajatuskarttaan omaksi kohdakseen.
 • Mistä muista lähteistä tietoa avaruuteen kadonneesta isästä saadaan? Lisätkää lähteet ajatuskarttaan omiksi kohdikseen.
 • Mitä tietoa kukin lähteistä eli äänistä isästä tarjoaa? Lisätkää ajatuskarttaan, mitä tietoa kukin lähde katsojalle tarjoaa.
 • Mitä katsoja voi päätellä H. Clifford McBriden puheenaiheista ja puhetavasta (sananvalinnat, kielen rekisteri, jargon, lauseiden ja virkkeiden pituudet, tyyli, sävyt, ilmeet ja eleet)?
 • Mitä katsoja voi päätellä isän pukeutumisesta: ikä, ammatti, miljöön aikakausi, arvot, tyyli?
 • Mitä katsoja ei saa tietää isä McBridesta? Miksi? Lisätkää havaintonne ja pohdintanne ajatuskarttaan.

4. Valitkaa kullekin havaitsemallenne tietoryhmälle tai tietoja yhdistävälle ominaisuudelle oma värinsä.

Voitte ryhmitellä ajatuskartan sisältöä esimerkiksi seuraavin apukysymyksin:

 • Mitkä kohdista ovat faktoja eli näytetään katsojalle suoraan ilman tulkintaa? 
 • Mitkä kohdista ovat päätelmiä eli voidaan tulkita tosiksi asiayhteydestä?
 • Mitkä kohdista ovat todennäköisyyksiä eli voidaan perustellusti olettaa paikkansa pitäviksi?
   
 • Mitkä kohdista ovat tietoa, joka perustuu astronautti H. Clifford McBriden sanoihin? Entä tekoihin?
   
 • Mitkä kohdista kertovat isän työelämästä tai suhteesta työkavereihin?
 • Mitkä kohdista kertovat isän yksityiselämästä tai suhteesta perheeseen?
   
 • Mitkä kohdista kertovat isän tunteista? Nimeä tunteet.
 • Mitkä kohdista ilmentävät muiden tunteita astronautti H. Clifford McBridea kohtaan? Nimeä tunteet.

5. Ajatuskartan purkaminen tehdään kirjallisesti tai suullisesti. Sopikaa kummassakin tapauksessa keskinäisestä työnjaostanne.

 • Luokaa jaettu dokumentti ryhmän jäsentenne kesken ja kirjoittakaa lukijan kannalta helposti ymmärrettävä analyysi ajatuskarttanne sisällöstä. Pankaa otsikoksi esimerkiksi “Moniäänisyys henkilökuvan luojana Ad Astra -elokuvassa”.
 •  Esitelkää ajatuskarttanne muulle ryhmälle esimerkiksi dokumenttikameran avulla tai työstäkää ajatuskartastanne helposti ymmärrettävä diaesitys.