keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Lapsen surusta selviytymiseen vaikuttavat monet seikat. Ratkaisivimpina näistä pidetään ympäristön antamaa tukea ja suhtautumista tapahtumaan sekä lapsen omaa persoonallisuutta. Surun käsittelyyn ja siitä selviytymiseen vaikuttaa kuoleman yhtäkkisyys, tapahtuman traumaattisuus, lapsen läsnäolo kuolinhetkellä, riitaantunut suhde kuolleeseen tai epätietoisuus tapahtumakulusta.

Kysymyksiä pohdinnan tueksi

  • Miten elokuvan päähenkilöt käsittelivät tapahtunutta?
  • Kerrottiinko Oliverille elokuvassa riittävän suoraan vanhempien kuolemaan johtavista tapahtumista? Perustele.
  • Ketkä olivat Oliverille turvallisia ja luotettavia aikuisia? Millaista tukea Oliver heiltä sai? Oliko tarjottu tuki ja apu mielestäsi riittävää?
  • Miten surutyön eri vaiheet näkyivät elokuvan rakenteessa ja Oliverin käyttäytymisessä?

Lisätietoa netistä

MLL – Nuorten netti: Kuolema perheessä

Introspekt: Lapsen suru

Suomen ev. lut. kirkko: Lapsi ja kuolema

e-mielenterveys: Lapsen suru

Aihetta käsitteleviä kirjoja

Järvinen, Esa I: Peli poikki, Juho

Ranssi-Matikainen, Hanna: Jospa ukki nukkuukin?