keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Kaivosyhtiöt ja ympäristö

Aktivisti/DocArt

Väittely- ja tiedonhankintatehtävä: Kaivosyhtiöt luonnonsuojelualueella ja eri näkökulmat

Dokumentti näyttää, kuinka päähenkilö Riikka vaikuttaa Sodankylän kunnanvaltuustossa ja pyrkii valtakunnanpolitiikkaan. Riikan julkinen toiminta koskee Viiankiaavan tilannetta ja kaivosteollisuuden pyrkimyksiä Suomessa. Elokuvan alussa esitetään tilanne, jossa suuri Anglo American -kaivosyhtiö on tulossa tekemään louhintoja Viiankiaavan luonnonsuojelualueelle. Riikka vastustaa vahvasti kaivosyhtiön suunnitelmia.
Mitä negatiivisia vaikutuksia kaivosyhtiön toiminnalla? Entä voiko sillä olla jotakin positiivisia seurauksia?

Pitäisikö kaivaukset luonnonsuojelualueilla mielestäsi kieltää vai sallia? Lukekaa Yle Uutisten artikkeli Kaivosyhtiöt ovat tehneet varauksia jopa luonnonsuojelualueille. Keskustelkaa artikkelin ja Aktivisti-dokumentin pohjalta, mitä hyviä ja huonoja puolia ilmiöön liittyy. Voitte etsiä tietoa luonnonsuojelualueista ja kaivosyhtiöiden toiminnasta myös muista lähteistä. Jakakaa ryhmä kahtia ja järjestäkää väittely, jossa toinen puoli on kaivausten puolella ja toinen niitä vastaan. Väittelyn argumentteja valmistellaan ryhmissä 10 minuuttia, minkä jälkeen seuraa minuutin avauspuheenvuorot ja 5-10 minuuttia väittelyä.

Pohtikaa yhdessä väittelyn jälkeen, olisiko aiheesta voinut tehdä toisenlaisen elokuvan.  Millaisen? Pohtikaa eri näkökulmia, joita elokuva olisi voinut käsitellä tai joihin se olisi voinut keskittyä aiheen käsittelyssä.

Sananselitys

Ota selvää, mitä seuraavat sanat tarkoittavat. Selitä sana omin sanoin ja kerro 1-3 virkkeellä, miten se liittyy Aktivisti-elokuvan tapahtumiin tai sen päähenkilöön Riikka Karppiseen.

  1. kairaaminen
  2. Natura 2000 -alue
  3. konkurssipesä
  4. vaaliliitto
  5. Viiankiaapa
  6. malmi
  7. kunnanvaltuusto