keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuvan keskiössä on nuorten miesten ja naisten georgialainen kansallinen tanssiryhmä, joka harjoittelee maan pääkaupungissa Tbilisissä. Ryhmä on paljon muutakin kuin vain tanssia – se on nuorten tärkein sosiaalinen yhteisö, jossa ystävystytään, seurustellaan, kilpaillaan keskenään ja hengataan yhdessä myös tanssitreenien ulkopuolella.

Nuorten miesten keskinäisen yhteisö ja vuorovaikutus on elokuvan kantava teema, jota tarkastellaan erityisesti kolmen keskushenkilön, Merabin, hänen veljensä Davidin sekä tanssiryhmän uuden tanssijan Iraklin kautta. Nuorten miesten vuorovaikutus on jatkuvaa neuvottelua siitä, millaista on olla hyväksyttävällä tavalla nuori georgialainen mies – ja miestanssija.

”Maskuliinisuutta ei voi typistää biologiseen ruumiiseen, psyykeen, kulttuuriin tai instituutioihin, vaan se pitää sisällään nämä kaikki ja muutakin”, kirjottavat Huuki et al (2018). Ei ole olemassa vain yhdenlaista tapaa olla poika tai mies, vaan pitäisi ennemminkin puhua jatkuvassa liikkeessä olevista, moninaisista maskuliinisuuksista. Erilaiset maskuliinisuudet muokkautuvat ja muuntuvat näin ollen aina yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan. Maskuliinisuus ei myöskään linkity suoraviivaisesti biologiseen sukupuoleen, vaan maskuliinisia pidettäviä piirteitä on sukupuolesta riippumatta.

Hegemonisella maskuliinisuudella viitataan siihen, kuinka erilaiset maskuliinisuudet muodostavat hierarkioita. Hegemoninen maskuliinisuus on tietyssä tilanteessa hallitseva käsitys ja käytänteet miehenä ja poikana olemisesta. Hierarkiassa alempana olevat maskuliinisuudet jäävät usein näkymättömiin, peitellyiksi tai hävetyiksi. Merabin tanssiryhmässä tavoiteltava, hegemoninen maskuliinisuus merkitsee heteroseksuaalisuutta, kilpailullisuutta, fyysistä voimakkuutta, kovuutta, machomaista suhtautumista tyttöihin sekä haavoittuvuuden ja tunteellisuuden sulkemista ulos. Kuten Merabin tanssinopettaja sanoo: ”Georgialainen tanssi perustuu maskuliinisuudelle. Siinä ei ole tilaa heikkoudelle”.

Tehtäviä ja pohdittavaa

1. Millaisia erilaisia maskuliinisuuksia elokuvassa on? Millainen maskuliinisuus on hyväksyttävää tanssikoulussa? Entä millaiset maskuliinisuudet jäävät piiloon?

2. Merabin tanssinopettaja sanoo, että Merab on ”liian heikko” päästäkseen tanssin edustusryhmään. Mihin hän viittaa heikkoudella?

3. Millaisia ovat elokuvan nuoret feminiinisyydet?

4. Vertailkaa keskeisten henkilöiden erilaisia tapoja ja tyylejä olla poika/mies. Millaisia ovat Merab ja hänen veljensä David? Entä Irakli? Tai muut tanssikoulun pojat?

5. Keskustelkaa nuorten miesten välisistä suhteista elokuvassa. Millaiset roolit Merabilla ja Davidilla on perheenjäseniinsä ja toisiinsa? Entä millainen Merabin suhde on Irakliin ja muihin tanssikoulun miehiin?

6. Katsokaa norjalaisen dokumenttielokuvan Ballet Boys (Balletguttene, Kenneth Elvebakk) traileri.  Elokuvassa seurataan kolmen nuoren balettia harrastavan pojan tietä kohti ammattitanssijan uraa. Myös nämä pojat pohtivat sitä, millaista maskuliinisuutta tanssiminen ilmentää. Pohtikaa, millainen maskuliinisuus/feminiinisyys on hallitsevaa erilaisissa harrastusyhteisöissä (esim. eri urheilut, taidemuodot jne.), ja millaiset maskuliinisuudet/feminiinisyydet jäävät näkymättömiin tai vaiennetuiksi.

7. Lukekaa Ira A. Virtasen artikkeli ’Nuorten miesten haavoittuvaisuus ja tuki ystävyyssuhteissa’ kirjasta Poikatutkimus (2018, Kivijärvi et. al., toim.) Keskustelkaa sen pohjalta siitä, millaisia maskuliinisuuksia nuorten miesten ystävyyssuhteissa muodostuu.