keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuvan alussa Merabilla on suhde tanssipariinsa Maryyn, mutta tutustuminen Irakliin muuttaa tilanteen ja saa Merabin miettimään uudelleen identiteetiään ja seksuaalisuuttaan. Merabin ja Iraklin suhdetta kuvataan voimakkaan rakastumisen, intohimon ja yhteenkuuluvuuden kautta.

Tanssiryhmässä heteroseksuaalisuus on normi, jonka kyseenalaistaminen johtaa joutumiseen yhteisön ulkopuolelle. Merab joutuu ennakkoluulojen ja pilkan kohteeksi, ja hänen veljensä David joutuu tappeluun puolustaessaan Merabin kunniaa. David kehottaa lopuksi Merabia lähtemään Tbilisistä, sillä konservatiivisiin arvoihin sitoutunut yhteisö ei tarjoa hänelle hyväksyntää tai tulevaisuutta. David pysyy kuitenkin veljensä puolella eikä käänny tätä vastaan.

Pride-liike on kansainvälisesti korostanut sukupuolen ja seksuaalisen moninaisuuden ja liikkuvuuden näkymistä yhteiskunnassa ja konkreettisesti kaupunkitilassa. Georgiassa äärikonservatiiviset liikkeet ovat viime vuosina uhanneet Pride-liikettä, tehneet iskuja Pride-kulkueisiin ja painostaneet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä marginaaliin ja näkymättömiin.

Elokuva esittää, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt joutuvat olemaan kaupungin pinnan alla, esimerkiksi baareissa, joissa Merab vierailee ensimmäistä kertaa. Kohtaukset homobaareista ovat hälyisiä ja unenomaisia, ja tuntuvat edustavan Merabille täysin uutta maailmaa.

Tehtäviä

1. Miten Merabin ja Iraklin suhteen kehittymistä kuvataan elokuvassa? Mitä ilmeitä, eleitä, musiikkia ja muita ei-puheeseen perustuvia kohtauksia jäi mieleenne?

2. Millaisena kuvittelette Merabin tulevaisuuden? Mitä tapahtuu seuraavaksi?

3. Millaisia sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta käsitteleviä elokuvia ja/tai televisiosarjoja olette nähneet? Millaiset kuvaukset ovat mielestänne uskottavia?

4. Lukekaa Jukka Lehtosen artikkeli "Ei-heteroseksuaalisten poikien ja transnuorten kokemukset ja valinnat koulutuksessa" kirjasta Poikatutkimus (2018, Kivijärvi et. al., toim.) Keskustelkaa tekstin pohjalta sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvistä normeista koulussa.