keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
  • Tutustukaa ennen elokuvaa tietokirjojen avulla Egyptin ja Rooman historiaan.Keitä olivat Kleopatra ja Caesar? Milloin he ovat eläneet? Mitä alueita he hallitsivat?
  • Piirtäkää yhdessä luokan seinälle miellekartat egyptiläisestä ja roomalaisesta kulttuurista. Etsikää miellekarttojen väliltä eroja. Eroja voidaan etsiä taiteesta, vaatteista, tavoista, hallitsijoista, hallitsemista alueista, jne. 
  • Elokuvassa gallialaiset ystävämme ovat Egyptissä auttajan roolissa ja päivittelemässä kulttuurisia eroja sanoen ”hulluja nuo egyptiläiset”. Millaisiin asioihin gallialaiset puuttuivat? Mihin egyptiläisten tapoihin he kiinnittivät huomionsa? Apuna voi käyttää sarjakuvakirjaa Asterix ja Kleopatra.
  • Keskustelkaa Numerobixin tehtävän vaativuudesta. Mitkä asiat tekivät tehtävästä mahdottoman? Mitkä asiat vaikuttavat hänen onnistumiseensa? Mikä kertomuksessa voisi olla totta mikä tarua?