keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

NYCKLAR TILL FILMVÄRLDEN – Avaimia elokuvaan ruotsiksi

Snabbguide för analys av berättande, budskap och påverkan i filmer samt främjande av ett aktivt åskådarskap.

NYCKLAR TILL FILMVÄRLDEN © Koulukino 2023 

Film är en mångfasetterad konst- och berättandeform, och i vår tids audiovisuella kultur är det viktigt med visuell läskunnighet. Frågorna i guiden Nycklar till filmvärlden kan användas för att analysera en enskild filmupplevelse eller som en introduktion till fördjupning av visuell läskunnighet. 

BERÄTTELSE  

 • Hade filmen en handling? Hur skulle du kortfattat beskriva handlingen?   
 • Hur är filmen uppbyggd? Har filmen en början, en mitt och ett slut?  
 • Vilket är det roligaste, sorgligaste eller mest spännande ögonblicket i filmen? Har filmen ett lyckligt slut  
 • Vilka motsättningar finns det i filmen? Hur påverkar de berättelsen och vad är det som orsakar motsättningarna?  
 • På vilket sätt påverkar filmens uppbyggnad berättelsen, tolkandet av den samt tittarens känslor?  

KARAKTÄRERNA  

 • Vem är filmens huvudperson? Hur är han/hon? Hur ser han/hon ut? Vad kan eller kan han/hon inte göra?  
 • Hur är filmens andra karaktärer? Vad har de för relation till huvudpersonen?  
 • Vilka känslor går karaktärerna i filmen igenom?  
 • Kan du identifiera dig med någon av karaktärerna i filmen? Med vem och varför?  
 • Vem i filmen utövar makt? Vem tar beslut och kommer med lösningar? Vem av karaktärerna är högljudd, vem tyst? Vilka kommunicerar med varandra? Vilken typ av karaktärer syns inte i filmen?  

FILMENS SPRÅK  

 • Hur har filmen förverkligats? Fundera t.ex. på kostymering, scenografi, händelseplatser, kameravinklar, beskärningar, ljussättning och färger.  
 • Vad har filmen för rytm? Vilken roll har redigering i filmen?  
 • Hur är musiken i filmen? Vad har filmen för ljudvärld?  
 • Hur är den helhet som skapas av de filmtekniska medel som används i filmen? Vad visar filmen visuellt istället för att förklara?  
 • Varför har dessa filmtekniska medel använts i filmen och hur påverkar de dig?  
 • Hur är filmens synvinkel: Vad säger filmens beskärningar, kameravinklar och färger om karaktärerna? Var är kameran placerad och hur betraktar den filmens olika karaktärer?  

FILMKULTUR  

 • Vad hade du för förväntningar inför filmen och varför?  
 • Vilken genre tillhör filmen? Vilka kännetecken för genren finns det i filmen? Vilka andra filmer av samma genre har du sett?  
 • Hur och för vem marknadsförs filmen? Hur skiljer sig förhandsmarknadsföringen från den slutgiltiga filmen? Har det gjorts spinn-off-produkter på filmen?   
 • Vem skulle du rekommendera filmen till? Varför? Vad har det publicerats för recensioner om filmen?  
 • Var tittar du på filmen, när och med vem? Hur påverkar det tittarupplevelsen och din åsikt om filmen?  

BUDSKAP OCH PÅVERKAN  

 • Vem har gjort filmen? Varför och från vilken synvinkel?  
 • Kan du sammanfatta filmen med ett påstående? Håller du med påståendet?  
 • Vilka känslor väcker filmen i dig? Varför?  
 • Hur har filmens tema begränsats? Vad lämnar filmen oberättat? Vilken information innehåller filmen? Vilken typ av värderingar förmedlar den? Hur styr din bakgrund och dina egna erfarenheter hur du ser på filmen?