keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. Psykoanalyyttisessä teoriassa ihmisen persoonaa ja tunne-elämää selitetään usein kiintymyssuhde-teorian kautta. Selvitä, mitä kiintymyssuhde-teoria tarkoittaa.

2. Analysoi Nicin suhdetta vanhempiinsa. Mitkä piirteet suhteessa vanhempiin mielestäsi suojaavat Niciä? Entä löytyykö suhteessa vanhempiin mahdollisesti tekijöitä, jotka mielestäsi edesauttavat sitä, että Nic päätyy kokeilemaan huumeita?

Esimerkiksi tupakoinnin aloittamisen suhteen vanhempien negatiivinen asenne suhteessa tupakointiin, vaikka vanhemmat itse tupakoisivatkin, vaikuttaa ehkäisevästi lapsen haluun aloittaa tupakointi. Oheisissa linkeissä voit tutustua tutkimuksiin, joissa näistä tuloksista raportoidaan. Voit pohtia Nicin isän asennetta kannabiksen polttoon tämän valossa.
Centers for Disease Control and Prevention
Youth´s narratives about family members smoking

3. Katso alla oleva kohtaus elokuvasta ja analysoi sitä perhesuhteiden ja vuorovaikutuksen näkökulmasta.