keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Huumeaddiktion neuraalinen, psykologinen sekä sosiaalinen taso

1. Elokuvassa kuvaillaan osittain huumeaddiktion neurologinen (aivokemiallinen) perusta. Etsi tietoa addiktiosta ja siitä, miten huumeaddiktio muodostuu neuraalisella, eli aivokemiallisella tasolla. Esim. YAD:n sivuilta löytyy tietoa riippuvuuden synnystä aivotoiminnan näkökulmasta. Miten addiktio ja sen kehittyminen oli kuvattu elokuvassa, kuinka realistiselta kuvaus tuntui?

2. Aivokemian lisäksi huumeaddiktioon kytkeytyy myös muita tasoja. Elokuvasta on analysoitavissa ainakin Nicin identiteettiä koskeva psykologinen taso. Hän lausuu esimerkiksi kuvatessaan omaa huumeiden käyttöään, että ”huumeista hän vihdoin löysi itsensä”. Analysoi Nicin riippuvuuden psykologista luonnetta.

3. Usein huumeaddiktioon kytkeytyy sosiaalinen ulottuvuus, eli kaveripiirin vaikutus huumekokeiluissa sekä yleisesti huumeiden käyttämisessä. Beautiful boy -elokuvassa kaveripiirin vaikutus Nicin huumeiden käyttöön on melko vähäinen. Tästä huolimatta Nicin huumeaddiktiolla on voimakkaita sosiaalisia seurauksia, jotka vaikuttavat esimerkiksi perhesuhteisiin.  Analysoi Nicin huumeaddiktion sosiaalisia seurauksia.

4. Selitä, mitä porttiteoria tarkoittaa. Lue esimerkiksi Duodecim-lehden artikkeli aiheesta.
Kannabiksesta puhutaan usein ”portti-huumeena”, mistä tämä johtuu? Muistele lisäksi elokuvasta, mikä huume lopulta addiktoi Nicin siinä määrin, että hänestä tulee huumeriippuvainen.

Keinoja ja taustateoriaa addiktion katkaisemiseksi

5. Itsemurha-yrityksen ja yliannostuksen yhteydessä Nicin suhde huumeisiin muuttuu. Tutustu keinoihin, joiden avulla huumeaddiktiosta voidaan pyrkiä irtaantumaan. Esimerkiksi tämän linkin takana, kohdassa ”The steps to self cure”, on kuvaus vaihe vaiheelta addiktiosta irtaantumiseen. Myös Mielenterveysseuran sivuilta löydät tietoa riippuvuusongelmista ja niistä irtautumisesta.

6.  Nic perustelee omaa huumeidenkäyttöään muun muassa sillä, että huumeiden kautta tylsää, yksitoikkoista arkea on helpompi sietää. Etsi tietoa Rat park -nimisestä tutkimuksesta, joissa kahta, virikkeiden puolesta varsin erilaisissa olosuhteissa elävää, rottien verrokki-ryhmää verrattiin keskenään heroiini-riippuvuuden suhteen. Mitä tutkimuksessa huomattiin? Mitä mielestäsi edellä tarkastellun Rat park -tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä ihmisen suhteen?

Lisätietoa

A-klinikkasäätiön Päihdelinkki

Youth Against Drugs

Päihteet ja aivot -animaatio (Päihdelinkki)

Ehkäisevä päihdetyö – EHYT ry