keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Ristiriitoja ja niiden syitä

 

a. Tutkikaa elokuvan ihmissuhteita esimerkiksi ihmissuhdekaavioiden avulla. Piirtäkää kaksi kuviota: toiseen keskeisiksi henkilöiksi nuori Edward, hänen vaimonsa Sandra ja pieni William, toiseen vanha Edward, Sandra, aikuinen William ja hänen vaimonsa Josephine. Luonnehtikaa henkilöitä ja heidän välisiään suhteita kummassakin elämänvaiheessa erikseen ja vertailkaa sitten kuvioita: Mitkä ihmissuhteet säilyvät samanlaisena? Missä tapahtuu muutoksia? Miksi näin käy? Miten uusi tulokas, Josephine, sopeutuu perheeseen? 
 
b. Arvioikaa Williamin ja Edwardin suhdetta. Mitkä piirteet isässä harmittavat poikaa? Miksi? Ovatko erimielisyydet uskottavia?
 
c. Listatkaa taululle tyypillisiä nykylasten ja -vanhempien välisten erimielisyyksien syitä. Miten erimielisyyksien aiheet muuttuvat, kun lapset kasvavat? Miksi? Miten niitä ratkotaan lapsuuden ja nuoruuden eri vaiheissa?