keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Sana Genre on ranskaa ja on johdettu latinankielisestä sanasta genus, joka tarkoittaa sukua. Genrellä tarkoitetaan tässä elokuvan lajityyppiä. Elokuvagenrellä eli lajityypillä viitataan tiettyjen elokuvien ryhmään, joita yhdistävät erilaiset toistuvat vakiintuneet piirteet.

Genren sisällä voi olla erilaisia tyylilajeja ja suuntauksia. Genret voidaan nähdä jakautuvan myös laajoihin ylägenreihin ja alagenreihin.  Esimerkiksi trilleri voi jakautua kauhu-, etsivä- ja panttivankielokuviin. Genret eivät ole koskaan pysyviä, vaan muuttuvat ajan mittaan. Elokuvagenret myös ottavat vaikutteita aina muista medioista sekä yksittäisistä teoksista. Erilaisten medioiden vuorovaikutusta ja toisten medioiden konventioiden lainaamista nimitetään intertekstuaalisuudeksi. Toimintaelokuvat ovat saaneet paljon vaikutteita sarjakuvista sekä oman genrensä sisältä muista elokuvista lainaten.

 • Mitä alagenrejä keksit toimintaelokuvalle? Entä seikkailuelokuvalle? Luettele niin monta kuin keksit, ja kerro lyhyesti, miten luettelemasi alagenret eroavat toisistaan.
   
 • Minkälaisia viittauksia muihin elokuviin löydät elokuvasta?
   
 • Miten sarjakuvamaisuus näkyy elokuvassa? Muista pohtia eri näkökulmista (esim. dialogi, visuaalinen ilme, huumori, juonikuviot).

Jotta elokuva voidaan luokitella johonkin genreen kuuluvaksi, tulee elokuvan noudattaa genren tiettyjä piirteitä. Piirteitä voidaan myös nimittää genren säännöiksi eli konventioiksi. Konventioiden avulla katsojalle voidaan perustella juonenkäänteitä sekä jopa epäuskottavia tilanteita. Jotta elokuva säilyttäisi kiinnostavuutensa, genren konventioita voidaan rikkoa. Näin elokuvaan tuodaan jotain yllättävää ja uutta. Eri elokuvagenreissä on kuitenkin aina niitä yhdistäviä vakiintuneita piirteitä, joita voivat olla:

 • Teema tai aihe
 • Esitystapa
 • Juonirakenne
 • Emotionaalinen vaikutus, jonka elokuva saa aikaan, esim. pelko, huvi, kauhu jne.
 • Teknilliset piirteet esimerkiksi leikkauksen, valaistuksen, efektien, trikkien sekä musiikin avulla
 • Tyylilliset piirteet esimerkiksi rekvisiitan, asusteiden sekä miljöön avulla

 

 • Minkälaisia toimintaelokuvalle tyypillisiä piirteitä löydät elokuvasta yllä esitellyn jaottelun pohjalta?
   
 • Rikotaanko elokuvassa toimintaelokuvan genreä ja miten sitä rikotaan? Mitä yllättävää elokuvassa on?