keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Opettajalle: vaikean aiheen käsittely opetuksessa

Kuva: Hilary Bronwyn Gayle

Kun opetusryhmässä käsitellään vaikeita aiheita, kuten väkivaltaa tai seksuaalista häirintää, on otettava huomioon, että aihe voi olla joillekin oppilaille ahdistava. Joku oppilaista on myös saattanut joutua kohtaamaan näitä asioita omassa elämässään. Tämän vuoksi on tärkeää, että tilasta tehdään aiheen käsittelyyn mahdollisimman turvallinen. Isoissa ja heterogeenisessä ryhmässä tämä voi olla haastavaa. Keskustelu voikin olla helpompaa toteuttaa pareittain tai pienissä ryhmissä. Oppilaantuntemus näiden ryhmien koostamisessa on tärkeää.

Ennen kuin aloitatte aiheen käsittelyn, käykää keskustelu sisältövaroituksista. Samassa yhteydessä voitte keskustella myös empatiasta ja siitä, että emme voi koskaan tietää, mitä toinen ihminen on kokenut.

Laatikaa yhdessä säännöt keskusteluun. Niihin voi kuulua esimerkiksi se, että kuunnellaan ja suhtaudutaan kunnioittavasti, ei kommentoida toisen ihmisen tunteita, kokemuksia tai reaktioita, kysytään olettamisen sijaan jne. On hyvä myös tuoda esiin, että kenenkään ei tarvitse keskustelussa edustaa ketään muuta kuin itseään ja että omakohtaisten kokemusten jakaminen on sallittua, muttei missään nimessä pakollista.

Ryhmän ohjaajan tulee olla valmis katkaisemaan keskustelu tarvittaessa tai siirtämään se toisille urille, mikäli se uhkaa käydä liian raskaaksi tai menee asiattomaksi. Opetustilanteen suomissa rajoissa olisi hyvä, jos tilasta tai keskustelusta olisi mahdollista poistua halutessaan. Käytännössä tämä voi kuitenkin olla hankalaa, joten aihetta kannattaa pohjustaa jo edellisellä opetuskerralla ja kertoa, mitä seuraavalla tunnilla tehdään. Näin ne oppilaat, joille aiheen käsittely voisi omakohtaisten kokemusten vuoksi olla liian raskasta, saavat mahdollisuuden keskustella asiasta etukäteen opettajan kanssa.