keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

 

Borat yhdistää monia elokuvakerronnan muotoja ja audiovisuaalisen kerronnan ilmiöitä. Kaikessa ääliömäisyydessäänkin sympaattisen päähenkilön ympärille muodostuva tarina saa vaikutteita niin dokumenttielokuvan ilmaisusta, tosi-tv:stä, roadmoviesta kuin propagandaelokuvasta. Räävitön ja provosoiva satiiri on elokuvan silmiinpistävin tyylilaji ja onpa elokuvaa myös luonnehdittu termillä mockumentary.
 
  • Satiiri on tunnetusti vaikea laji ja satiirinen komedia vaatii katsojaltaan paljon. Selvittäkää ensin yhdessä mitä satiirilla tarkoitetaan. Millaisia keinoja satiirissa käytetään, millaista on satiirinen huumori? Etsikää sitten elokuvasta satiirille tyypillisiä piirteitä. Mikä tekee elokuvasta satiiriin? 
  • Kerätkää luokassa listaa tietämistänne satiirisista elokuvista/ TV-ohjelmista, millaisia aiheita niissä käsitellään? Voitte myös kehitellä omia satiirin aiheita.
  • Satiiria on sanottu toden puhumisen muodoksi, miten tällainen luonnehdinta sopisi Borat-elokuvaan? Entä väite siitä että satiiri olisi sananvapauden pioneeri?
Satiiri on huumorin alalaji, joka tarkoittaa jonkin aiheen käsittelyä niin, että se näyttää naurettavalta. Satiirissa voidaan käyttää samantapaista tekniikkaa kuin parodiassa, mutta satiiri on yleensä hienovaraisempaa.Satiiri ei välttämättä ole aina hauska, sillä satiiri pyrkii pelkän huvittamisen sijasta esittämään myös kritiikkiä ja ottamaan kantaa. Satiirin päätarkoitus onkin koomisen sijaan pikemminkin poliittinen, sosiaalinen tai moraalinen.
(Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Satiiri)
 
Satiiri kuvaa usein negatiivista maailmankuvaa, joka voi paljastaa jotain todellisuudestamme ideaalien takana. Satiirilla on myös sanottu olevan lupa ylittää hyvän maun rajoja ja osoittaa siten yhteiskunnallisia epäkohtia tavoitteenaan usein niiden korjaaminen. Tietynlainen vallankumouksellisuus ja karnevalistinen kyseenalaistaminen taburikkomuksineen vahvistavat elokuvan satiiriluonnetta. Satiirille tyypillisesti Boratissa myös nostetaan esiin ajankohtaisia yhteiskunnallisia epäkohtia.
  • Pohtikaa elokuvan rakennetta ja keinoja joita se käyttää. Mitä erilaisia elokuvan lajeja elokuva mielestänne yhdistää ja millainen vaikutelma tästä syntyy?
Elokuva on tehty dokumenttia muistuttavaksi. Tällaisilla muka-dokumenteilla on komediagenressä pitkät perinteet, joita Boratkin osaltaan jatkaa. Elokuva noudattelee roadmovien, eli tie-elokuvan kaavaa, jossa tapahtumat rakentuvat matkan ympärille ja on usein rakenteeltaan episodimainen. Elokuvan rakenne on pohjimmiltaan klassisen Hollywood-kerronnan mukainen, vaikka se muodostuukin ikään kuin erillisistä sketseistä, joka kertoo Boratin juurista TV-viihteessä.Perinteiseen kerrontaan on tuotu uusia elementtejä mm. tosi-tv:n alueelta.
  • Mistä elokuvan koomisuus syntyy? Miettikää kohtia, jotka naurattivat eniten ja pohtikaa mikä tekee niistä hauskoja. Keskustelkaa luokassa onko olemassa asioita, joiden kustannuksella ei saisi nauraa, millaiset aiheet ovat sopimattomia komediaksi ja miksi? Pohtikaa kysymystä myös aiemmin näkemienne elokuvien valossa, listatkaa elokuvia joiden huumori on epäsovinnaista ja kertokaa niistä omia mielipiteitänne.
Elokuva perustuu sketsihuumorille, jossa oleellista on komediallinen ajoitus. Myös leikkauksella aikaansaadulla rytmillä luodaan koomista vaikutusta. Vitsien satiirinen huumori naurattaa mm. karnevalistisella asioiden ylösalaisin kääntämisellä, kyseenalaistamisella ja rajojen rikkomisella. Oppilaat voisivat miettiä miksi juuri tietyt vitsit joko naurattavat tai kauhistuttavat heitä ja pohtia omista kokemuksistaan käsin mistä koominen vaikutelma syntyy.