keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elämänkatsomustieto: roolit ja olettamukset

  1. 1860-luvulla elämä oli hyvin erilaista kuin tänä päivänä. Listatkaa mahdollisimman paljon yhtäläisyyksiä menneen ajan elämän ja nykypäivän kanssa. Tämän jälkeen listatkaa eroavaisuuksia. Listat voidaan kirjoittaa esimerkiksi Padlet-alustalle.

Tarkennetaan vielä muutamia teemoja yhteisesti.

  • Miten lasten ja aikuisten vastuut ja velvollisuudet eroavat toisistaan ennen ja nyt?
  • Miten nykylasten elämä eroaa 1860-luvun lasten elämästä? Entä onko siinä jotain samaa?
  • Miten Calamity -elokuvassa tyttöjen ja poikien elämä eroaa toisistaan? Eroaako tyttöjen ja poikien elämä nykyään toisistaan?

2. a. Keskustellaan siitä, mitä tarkoittavat käsitteet rooli ja stereotypia/olettamus. Rooli-käsitettä voi avata aluksi esimerkiksi perheen vanhempien ja lasten roolien vastuiden ja velvollisuuksien näkökulmasta. Stereotypia-käsitettä ja olettamus-sanaa voidaan avata esimerkiksi keskustelemalla siitä, minkälaisia esimerkiksi nörtit, suomalaiset, kaupunkilaiset/maalaiset ovat. Keskustelun lopuksi todetaan, että kyse on stereotypioista, eikä paikkansa pitävästä totuudesta.

b. Tehdään lista olettamuksista ja stereotypioista, joita liittyy tyttöihin ja poikiin. Miten tyttöjen tai poikien oletetaan toimivan tai käyttäytyvän? Opettajan kannattaa muistuttaa tässä kohtaa oppilaita myös sukupuolten moninaisuudesta.
Mitä haittaa stereotypioista on? Mitkä ovat negatiivisia stereotypioita? Voiko niistä olla jotain hyötyä? Olettamuksien perään voidaan merkitä esimerkiksi pienellä rastilla X olettamukset, jotka oppilas itse mieltää positiivisena.
Voitte käyttää tehtävässä tulostettavaa pohjaa:

3. Miten sukupuoleen liittyvät stereotypiat, roolit ja olettamukset näkyvät käytännössä? Jaetaan oppilaat kolmen hengen ryhmiin. Oppilaat etsivät ryhmissä kuvia lastenvaatteista ja -leluista, jotka on suunnattu joko tytöille tai pojille. Tämän jälkeen oppilaat kirjoittavat kuvien viereen sopivia adjektiiveja. Kuvat ja sanat voidaan koota esimerkiksi siten, että jokainen ryhmä luo oman Flinga-seinän.
Katsotaan yhdessä oppilaiden tuotokset. Tämän jälkeen etsitään samoissa ryhmissä vielä kuvia leluista ja vaatteista, jotka eivät ole selvästikään suunnattu tietylle sukupuolelle. Minkälaiset kuvaavat adjektiivit sopivat näihin leluihin ja vaatteisiin?

Lopuksi kootaan vielä ajatuksia ryhmistä:

  • Miksi useat lelut on suunnattu tytöille tai pojille?
  • Miten itse voi vastustaa sukupuolirooleja ja olettamuksia?
  • Miten voi vastustaa stereotypioita perheessä, kaveripiirissä, harrastusten parissa tai koulussa?

4. Pohditaan Martha Janen hahmoa. Martha Jane oli rohkea. Hän uskalsi vastustaa yhteisön asettamia sääntöjä eli normeja. Hän harjoitteli sinnikkäästi lassoamista ja ratsastamista, tehtäviä, jotka kuuluivat tavallisesti pojille. Häntä motivoi halu oppia ja halu näyttää toisille, että hän osaa ja pystyy. Vaikka moni suhtautui häneen negatiivisesti, hän ei lannistunut. Myös luutnantti Samson tuki häntä ja kannusti.

  • Mitä sinä haluat tehdä tai tavoitella? Mitä haluat oppia? Mikä sinua motivoi?
  • Mitä teet, jos joku sanoo ei? Kuka on sinun tielläsi?
  • Kuka kannustaa ja auttaa? Kuka on oppaasi?

Jokainen oppilas laatii itselleen lyhyen voimakirjoituksen. Yllä olevat kysymykset voivat tukea kirjoittamisprosessia.