keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

 

1. Chaplin-näyttely 
Charlie Chaplin (1889 – 1977) on kiistatta yksi elokuvahistorian tunnetuimmista ja arvostetuimmista elokuvantekijöistä. Useimmilla nykyihmisillä on häneen ja hänen työhönsä jonkinlainen tuntuma.
 
Tehkää pareittain käytävä- ja katukysely. Sopikaa kysymykset luokassa etukäteen ja päättäkää, kuinka monta haastattelua kukin pari tekee. (Esim. Mitä nimi Charlie Chaplin tuo ensin mieleesi? Mikä Chaplinin elokuvista on suosikkisi? Miksi? Kysymyksiä ei kannata varata liikaa, ja niiden yhdenmukaisuudesta on etua vastauksia koottaessa. Sen sijaan haastatteluja on hyvä tehdä monta, että näyttelyn kokoamiseksi on tarpeeksi aineksia.)
 
Kootkaa gallupin tulokset luokan seinälle tai koulun käytävälle: Rakentakaa vastausten perusteella kuvaa Chaplinista elokuvan hahmona ja elokuvantekijänä esimerkiksi ideakartan muotoon. Pankaa vastauksissa mainitut elokuvat suosituimmuusjärjestykseen ja esittäkää sekin havainnollisesti.
 
Kirjatkaa myös vastausten perusteluja ja muita kommentteja koko ryhmän luettavaksi. Täydentäkää kokonaisuutta kuvin ja muun saatavilla olevan materiaalin avulla – tavoitteena on kiinnostava Chaplin-aiheinen näyttely. 
 
(Chaplinista kertovaa lähdemateriaalia on runsaasti saatavilla, ks. kirjallisuutta esim. http://helka.linneanet.fi. Chaplinin omaelämäkerrasta voi olla näyttelyä 
koottaessa hyötyä, ks. Charles Chaplin: Oma elämäkertani. Aineistoa on riittävästi tarjolla vaikka Chaplin-aiheiseen teemaviikkoon, jonka tuloksena voi olla näyttely Chaplinista ja hänen elämäntyöstään.) 
 
2. Mitä sana diktaattori tarkoittaa? Ottakaa selvää ja keskustelkaa?