keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

”Elokuvatutkija Pam Cookin mukaan historiallisen elokuvan tutkimuksessa tulisi totuuskysymyksen sijaan keskittyä enemmänkin näihin elokuviin liittyvään menneisyyden jälleenkokemisen tunteeseen ja haluun. Olisi kuitenkin ongelmallista tyytyä Cookin esittämään ajatukseen, että historiallinen elokuva olisi tarkoitettu toimimaan vain myytin ja legendan tasolla, sillä kuten hänkin myöntää, historiallisella audiovisuaalisella viihteellä on huomattava vaikutus käsityksiin menneistä ajoista ja ihmisistä…

Kysymystä todellisuudesta ei siis kannata täysin ohittaa. Kuitenkin sen sijaan, että faktoista poikkeavan teoksen arvo historiallisena esityksenä yksinkertaisesti hylättäisiin, tulisi kysyä, mitä elokuva pyrkii esittämään totena, mitä poikkeamat faktatiedoista tai alkuperäismateriaalista mahdollisesti kertovat elokuvan tekoajan kulttuurista, ja millä tavoin ne vaikuttavat filmillä rakentuvaan kuvaan menneisyydestä.”

Näin kirjoittaa Anna Möttölä teoksessa Elokuva historiassa, historia elokuvassa.

1. Keskustelkaa ryhmissä tai pareittain. Kuinka totuudenmukainen Diplomatia on? Mitä väliä sillä on, kertooko elokuva historiasta totuudenmukaisesti vai ei? Pohtikaa myös, ovatko elokuvat hyvä keino oppia historiaa? Millä tavoin ovat tai eivät ole?

2. Etsikää internet- ja kirjalähteistä tietoa (tai käyttäkää muissa tehtävissä kerättyä tietoa hyväksenne) Diplomatian tapahtumista ja listatkaa ne asiat, jotka Diplomatia kertoo mielestänne totuudenmukaisesti ja ne, missä elokuva ottaa taiteellisia vapauksia historian tapahtumien suhteen.

Lähteet ja lisätietoa:

Mulari, Heta, Piispa, Lauri, Elokuva historiassa, historia elokuvassa, Tampere 2009.

Good Night and Good Luck -elokuvan oppimateriaali