keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokous talvella 2020. Kuvassa West haastattelee Saamelaiskäräjien jäsentä Asko Länsmania. Kuva Janne Niskala / Eatnameamet.

Duohtavuohta ja soabadallanproseassa álggaheapmi Suomas lea okta dokumeantta váldotemáin. Suomas dat álggahuvvui 2017 stáhtaráđi kansliija ja Suoma sámedikki ovttasbargguin. Jagi maŋŋá 2018 čohkkejuvvojedje dieđut deaivvademiid bokte duohtavuohta- soabadanproseassa álggaheapmin. Eatnameamet dokumentáras čájehuvvojit oasit dáid deaivvademiin. Dáppe gávdnabehtet gullanraportta ollislaččat: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161165/14_18_Saamelaisten%20asioita%20koskeva%20sovintoprosessi_WEB.pdf

a. Listebehtet, juogo okto dahje smávva joavkkuin, mat áššit bohtet dokumentáras ovdan. Háleštehpet dain dasto maid gávnnaidet.

á. Čielggadehpet lasi maid duohtavuohta- ja soabadallanproseassain oaivvilduvvo ja mii dan duogáš lea: https://vnk.fi/saamelaisasioita-kasitteleva-sovintoprosessi/taustaa. Ohccet dieđuid Norgga beale duohtavuohta- ja soabadallanproseassas. Veardádallet Suoma ja Norgga beale diliid.

Norggas duohtavuohta- ja soabadanproseassa álggahuvvui

Lohkket X-čállosa dan duogašdieđuin ja smiehttabehtet manin lea dehálaš álggahit dán proseassa?

Giella

Dán oasis mii čuovvugoahtit Elle Biehtára Arvo Iiddá, Iida Helandera gii lea oahpahallan sámegiela rávesolmmožin. Filmmas mannat čađa