keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Peter Greenawayn elokuva Eisenstein in Guanajuato kertoo venäläisen elokuvaohjaaja ja -teoreetikko Sergei Eisensteinin matkasta Meksikoon vuonna 1931. Elokuva täyttyy meksikolaisen kulttuurin visuaalisista representaatioista, joiden ympäröiminä Eisenstein kohtaa oman minänsä niin taiteilijana kuin miehenäkin. Yhtäältä elokuva pureutuu tiettyyn aikaan ja paikkaan sisältäen viittauksia esimerkiksi Stalinin hallintoon, toisaalta siinä korostuvat ajasta ja paikasta riippumattomat ihmisyyden teemat: neitsyyden menetys, rakastuminen ja tukahdutettujen tunteiden esiintuleminen sekä kuoleman kohtaaminen.

  • Mitä universaaleja ajasta ja paikasta riippumattomia teemoja ja tunnetiloja elokuva käsittelee?
     
  • Mitä viittauksia elokuvassa tehdään Venäjän 1930-luvun poliittiseen tilanteeseen?
     
  • Mitä mieltä olet, käsitteleekö elokuva näitä kokonaisuuksia (esim. Venäjän poliittinen tilanne vs. Eisensteinin rakastuminen) erikseen vai suhteessa toisiinsa? Mieti esimerkiksi Greenawayn kuvausta homoseksuaalisuudesta. Miten paljon homoseksuaalisuuden kuvauksessa viitataan tiettyyn aikaan ja paikkaan, 1930-luvun Venäjään ja / tai Meksikoon vai kuvataanko homoseksuaalisuus yhden ihmisen kokemuksen kautta?
     
  • Voisiko elokuvan kuvaus homoseksuaalisuudesta olla mielestäsi Greenawayn kannanotto nykypäivän Venäjän asenteisiin homoseksuaalisuutta kohtaan?