keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

HIV ja Aids ovat vakavia sairauksia niin länsimaissa kuin Afrikassakin. Erityisesti Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa Aids on suuri uhka myös maiden taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle, sillä se koskettaa erityisesti nuorta ja työikäistä väestöä. Koko mantereella noin 4,5 miljoonan ihmisen arvioidaan sairastavan Hiviä tai Aidsia. Useissa maissa jopa 20 prosenttia aikuisväestöstä (15-49-v.) on HI-viruksen kantajia. Odotettavissa oleva elinikä, jota on pidetty yhtenä hyvinvoinnin mittarina, nousi kehitysmaissa tasaisesti 1950-luvulta aina 1980-luvun puoliväliin asti. Nyt, aidsin seurauksena, se on romahtanut monissa maissa 50-luvun tasolle.

Toisen tai molempien vanhempien sairastuminen aidsiin merkitsee kehitysmaissa perheen tilanteen dramaattista huonontumista. Vanhempien työpanoksen heikennyttyä perheissä on pulaa ruuasta. Lasten koulukäynti jää usein kesken joko rahapulan vuoksi tai koska heidän on jäätävä auttamaan vanhempiaan ja hankkimaan ruokaa perheelle. Erityisen vaikea tilanne on aids-orvoilla, joita arvioidaan olevan Etelä-Afrikassa noin 800,000. Yhä kasvava määrä lapsia joutuu elämään keskenään kokonaan ilman aikuista huoltajaa.

1.Tutustukaa ryhmänne kanssa HIV:n ja Aidsin oireisiin ja tartuntatapoihin. Lähteinä voitte käyttää esimerkiksi terveystiedon oppikirjaa tai internetiä. Hyvä lähde löytyy esimerkiksi FiMSIC:n sivuilta. Pohtikaa sen jälkeen seuraavia kysymyksiä.

a. Minkälaisia oireita tunnistat elokuvan henkilöillä, joista voit päätellä heidän sairastavan Aidsia?

b. Miten arvelet heidän saaneen tartunnan? Ketkä muut voisivat olla vaarassa sairastua ja miksi he kuuluvat riskiryhmiin?

c. Nykyisillä lääkkeillä Aidsin eteneminen voidaan pysäyttää ja sairastunut voi elää suhteellisen normaalia ja laadukasta elämää. Lääkkeiden saaminen edellyttää kuitenkin taudin diagnosointia, lääkkeiden saatavuutta ja potilaan jatkuvaa seurantaa. Mitä arvelet Aidsiin liittyvän salailun ja vaikenemisen vaikuttavan taudin hoitoon? Pohtikaa asiaa elokuvan tapahtumien valossa.

2. Kirjoittakaa elokuvalle uusi synopsis, jossa tapahtumat saavat toisenlaisen käänteen sen seurauksena, että Chandan ponnistukset saada perheenjäsenensä testattavaksi tuottavat tulosta.