keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Kuva: Anna Äärelä

1. Elokuvassa nähdään erilaisia yhteisöjä, mm. asuinalue, perhe, kaveripiiri, koulu. Pohtikaa, minkälaisia yhteisöjä on olemassa ja mikä on yhteisöjen merkitys ihmiselle, ja miksi on tärkeää kuulua osaksi jotain suurempaa joukkoa.

2. Pohtikaa, miten elokuvan eri yhteisöt eroavat toisistaan ja mikä rooli eri yhteisöillä on elokuvan nuorille. Mistä yhteisöstä nuoret löytävät samastumispintaa elämänkokemuksilleen, entä mistä yhteisöstä nuoret löytävät turvaa ja tukea?

3. Keskustelkaa siitä, miten Elviksen valhe vaikuttaa eri yhteisöjen ilmapiiriin ja mitä rakenteellisia muutoksia valhe saa yhteisöissä aikaan. Yllättääkö jonkin yhteisön reaktio, toimiiko jokin yhteisöistä kenties odotusten vastaisesti? Voitte myös keskustella siitä, miten omissa yhteisöissänne vastaava uutinen otettaisiin vastaan ja miten sitä lähestyttäisiin.

Voitte käyttää apuna seuraavia tekstejä yhteisöllisyydestä ja niiden merkitystä ihmisille.

Yhteisö ja yhteisöllisyys

Yhteisö merkitsee joukkoa yksilöitä, joilla on jotain yhteistä ja jotka toimivat jollain tavalla keskenään. Perinteisiä yhteisöjä ovat esimerkiksi perhe tai suku. Yhteisöön voidaan syntyä, mutta yhteisöt voivat muodostua myös vapaaehtoisuuden pohjalta; yhteisöllä on jokin yhteinen päämäärä. Yhteisöllisyyttä on se, kun yksilö tuntee kuuluvansa johonkin yhteisöön. Yksilö tuntee itsensä tarpeelliseksi, hyväksytyksi ja arvokkaaksi yhteisön jäseneksi.

Yhteisöllisyys vaikuttaa ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin, yhteisön ulkopuolelle joutuminen taas on yksilön kannalta haitallista ja saattaa johtaa syrjäytymiseen. Hyvät yhdessä koetun tunteet ja kokemukset vaikuttavat taitoon ottaa toisen ihmisen tunteet ja näkökulmat huomioon. Jaettu ilo on myös kaksinkertainen ilo, sillä yhdessä koettu muuttuu myös kyvyksi tuntea positiivisia tunteita.

Elämänkokemukset yhdistävät

Vertaisuutta voidaan kokea ihmisten kesken, joilla on keskenään samanlaiset elämänkokemukset tai elämäntilanne. Vertaisuus on kokemusten jakamista, tukea ja apua, jota vertaiset keskinäisessä kanssakäymisessään toisilleen antavat. Vertainen saa toiselta vertaiselta arvokasta tukea, ymmärrystä ja mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan toisen saman kokeneen kanssa. Vertaistuki esimerkiksi muilta saman kokeneilta on tärkeää. Puhuminen toisten kanssa helpottaa aina, oli asia kuinka vaikea hyvänsä ja vaikka sen kertominen toiselle vaikuttaisikin hyvin vaikealta.

Yhteisö on sosiaalinen verkosto, jonka silmukat voivat olla tiukkoja tai löysiä. Yhteisöjä on erilaisia. Yhteisö on myös kokemuksellinen asia; kun kokee olevansa osa yhteisöä ja kokee voivansa vaikuttaa siihen, syntyy tunne omasta tärkeydestä, hyväksytyksi tulemisesta ja tarpeellisuudesta. Mitä enemmän erilaisia ihmisiä yhteisössä on ja mitä monipuolisempi se on, sitä vahvempi myös yhteisö on, koska toisilta voi oppia. Erilaisuus tuo esiin uusia voimavaroja.

Lähde: Prinsessa-elokuvan oppimateriaali (Koulukino)