keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Fucking Åmål är Moodyssons första film. Han har studerat film vid Sveriges nationella filminstitut. Han har tidigare regisserat ett par kortfilmer och skrivit dikter och en roman. Att filmen blev en sådan succé var en fullkomlig överraskning för regissören. Fast han tyckte att filmen blev bra, kunde han inte föreställa sig att den skulle bli ett fenomen.

Åmål finns på riktigt i mellersta Sverige. Moodysson tyckte att kommunens namn lät bra och därför blev den skådeplatsen för hans film. Från början tänkte han att han skulle göra en film om en seriemördare, men till slut gjorde han en film som handlade om en kärlekshistoria mellan två flickor.


Filmens personer kan betraktas exempelvis ur följande synvinklar:

Filmens huvudperson genomgår en förändring under filmen. Hon är en annorlunda person i slutet av filmen mot vad hon är i början. Hjälten hjälper huvudpersonen, men förändras inte själv under filmens gång. Hjälten är en motkraft mot den onda anden.

Den onda anden försöker hindra huvudpersonen från att fullfölja sina drömmar, hon har alltså ofta motsatta strävanden än huvudpersoner. Hon förändras inte heller under filmens gång.

Den vanliga människan är en rollgestalt, med vilken åskådaren har lätt att identifiera sig. Han beter sig, såsom de flesta skulle normalt bete sig i en motsvarande situation.

Den närmaste kan vara en dagbok, psykiater eller vän, till vilken huvudpersonen anförtror sig. Den närmaste ger sådan information om huvudpersonens tankar och känslor som vi inte annars skulle ha.