keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. Tänk på filmen
a. Var den trovärdig – kunde det vara sant? Varför? Varför inte?
b. Om filmen hade gjorts i Finland, i vilken stad kunde den ha utspelats? Varför?
c. Hur beskrevs kärleken i den här filmen? Ge exempel.
d. På vad märkte man att någon var förälskad? Ge exempel.

2. Vilken av scenerna i filmen var
a. mest intressant? Varför?
b. mest skrämmande? Varför?
c. sådan, där du skulle ha känt dig förlägen?
d. sådan, där du hade velat vara med?
e. sådan, som också du varit med om någon gång?

    3. En av personerna i filmen är en god vän till dig

a. Vem är det? Varför just han/hon?
b. Rita en ’mind map’ om honom/henne:

c. Skriv honom/henne ett brev,
där du ger din åsikt om aktuella och viktiga saker i hennes liv.
 

4. "Den heta stolen"
En av eleverna sitter på en stol framför klassen och säger att han/hon är en av personerna i filmen. Man skriver på tavlan vad man vet om personen i fråga. När informationen är uppsamlad på tavlan, börjar de andra eleverna fråga ut den som sitter på den ’heta stolen’ om honom/henne och hans/hennes liv. Han/hon svarar på frågorna och utvecklar rollen i den riktning han/hon önskar. Vid behov kan hjälp fås av informationen som samlats på tavlan om personen i fråga.

5. När man analyserar filmen, ser man på personerna i den. I lådan Filmkunskap finner du tilläggsinformation som hjälper dig att bilda en uppfattning om personerna.
a. Vem är huvudpersonen i filmen? På vilket sätt förändras hon under filmens gång? (Agnes)
b. Vem är hjälten? (Elin)
c. Vem är den onda anden? (Jessica och kamratkretsen)
d. Vem är 'den vanliga människan'?