keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

 

Historialliset vaiheet ja menneisyyden  tapahtumat ovat tarjonneet aiheita  lukemattomiin elokuviin. Monelle jokin 
historiallinen hetki voi olla tutumpi valkokankaalta kuin historiankirjoista. Esimerkiksi Suomessa sotaelokuvat ovat varmasti 
muokanneet sodanjälkeisten sukupolvien käsitystä isänmaanpuolustajien kamppailusta  rintamalla, eikä Normandian maihinnousukaan olisi varmasti piirtynyt nuoremman  polven mieleen yhtä voimakkaasti koulukirjan sivuilta kuin Steven Spielbergin visiosta 
elokuvassa Pelastakaa sotamies Ryan(1998). Myös monet suurmiehet ja naiset elävät mielissämme elokuvatähden kasvot 
saaneina, esimerkiksi Malcolm X Denzel Washingtonina, William Wallace Mel Gibsonina ja kuningatar Elisabeth I Cate 
Blanchettina. 
 
Historialliset elokuvat ottavat aiheensa menneisyydestä. Historialliset draamadokumentit taas perustuvat tiukemmin historiantutkimukseen kuin historialliset fiktioelokuvat. Historiallinen elokuva ei kuitenkaan ole oma lajityyppinsä vaan monien eri genrejen elokuvat voivat olla historiallisia. Good Night, and Good Luck on jännityselementtejä sisältävä draama, joka ammentaa aiheensa Yhdysvaltojen 
lähihistoriasta. Kertoessaan menneestä se samalla kommentoi nykyisyyttä. Elokuva ei kuitenkaan odota katsojan automaattisesti 
tunnistavan tapahtumia, vaan se korostaa historiallisuuttaan hyvinkin suoraan. Valkokankaalle ilmestyvät vuosiluvut ja tekstit 
kertovat katsojalle mistä ajasta ja tilanteesta on kysymys. Historiallisuuden merkitsemiseen ei siis tässä tapauksessa 
käytetä ainoastaan visuaalisia viitteitä.
 
Miten historiaa voidaan käsitellä  elokuvassa?
 
– Valitkaa ryhmissä yksi historiallinen elokuva ja arvioikaa sen keinoja ja tapoja käsitellä aihettaan. Löytyykö siitä vertailukohtia 
nykypäivään? Käytetäänkö menneisyyden tapahtumia ehkä symbolisesti kuvastamaan jotain nykyhetken ilmiötä?
Onko miljöön luomisessa (lavastuksen, puvustuksen tms. avulla) pyritty autenttisuuteen? 
Esitelkää valitsemanne elokuva myös muille. 
 
– Miten hyvin Good Night, and Good Luck -elokuvassa on tavoitettu ”ajan henki”? Mitä keinoja ajankuvan ja tunnelman luomiseen on 
käytetty? Miksi on valittu mustavalkokuvaus? Miten elokuvan luonne muuttuisi jos se olisi  värillinen?
(Elokuvassa on pyritty saavuttamaan aito 1950-luvun tunnelma, jota tavoitellaan musiikilla, mustavalkokuvauksella, lavastuksella jne. Myös alkuperäisen 1950-luvun kuvamateriaalin käytöllä on merkittävä osuus autenttisuuden tunnun luomisessa. Myös todelliset henkilöt olivat läsnä kuvauksissa ja osa dialogista ja tapahtumista ovat todella tapahtuneet. Välillä nähdään myös oikea Edward R. Murrow taustalla vilahtavissa televisio-ohjelmien katkelmissa. Yksi syy mustavalkoisuuteen oli runsas arkistomateriaalin käyttö; näin dokumenttikuva sulautuu paremmin osaksi 
muuta kerrontaa. Tämä on tärkeää myös siksi että yksi elokuvan keskeinen roolihahmo, Joseph McCarthy esiintyy vain arkistomateriaalissa eikä häntä esitä näyttelijä. Mustavalkoisuuden voi nähdä myös keinona jäljitellä aikakauden televisiokerrontaa.)
 
– Itsekin historiallisia elokuvia tehnyt elokuvaohjaaja Sydney Pollack on sanonut historiallisen elokuvan olevan aina allegorinen, se kertoo siis aina myös 
nykyhetkestä. Mitä mieltä olette tästä väittämästä? Pitääkö se paikkansa myös Good Night, and Good Luck -elokuvan kohdalla? Voiko elokuvan 
käsittää poliittisena allegoriana?
(Elokuvan voi nähdä kommentoivan nykypäivän Yhdysvaltojen mediaa ja politiikkaa. Esimerkiksi Mccarthyismin voi ymmärtää vertailukohtana terrorismin 
vastaiselle sodalle ja sen varjolla tapahtuvalle kansalaisoikeuksien ja sananvapauden rajoittamiselle. Myös 1950-luvun pelon 
ilmapiiri vertautuu nykypäivän vainoharhoihin. Murrow´n repliikit elokuvassa esim. ”Emme voi elää pelossa”, ”erimielisyys ei ole epälojaaliutta” ja ”vapautta on puolustettava myös kotimaassa”, saavat uusia merkityksiä nykyhetken näkökulmasta. Murrow´n kuuluisa vuonna 1958 radio- ja televisiotoimittajien yhdistyksessä pitämä puhe, joka on rekonstruoitu elokuvan alussa ja lopussa, on myös nykymedian kannalta varsin 
ajankohtainen.)
 
– Miten merkittävästi elokuvat muokkaavat ajatuksiamme historiasta? Pohtikaa omia kokemuksianne, keskustelkaa miten elokuvat ovat vaikuttaneet mielikuviinne historian tapahtumista ja henkilöistä. Jokainen valitsee yhden mieleenpainuvimman valkokankaalla esiintyneen historiallisen henkilön jonka esittelee muille sekä valkokangashahmon että todellisen historiallisen henkilön ja pohtii niiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Mistä ne 
voisivat johtua?
 
– Pohtikaa ryhmissä mistä nykyajan ilmiöstä tai merkkihenkilöstä voisi tulevaisuudessa tehdä elokuvan? Mitä lajityyppiä se edustaisi 
ja miten se toteutettaisiin?
 
Historiallisen elokuvan rakenne ja kerronnan keinot
– Miettikää miten elokuva on rakennettu ja eritelkää se osiin. Mitä tämäntyyppisellä rakenteella on ehkä haluttu ilmaista? Miten se sopii historialliseen elokuvaan?
(Elokuvan rakenne muistuttaa tyypillistä historiantutkimuksen esitystapaa, jossa ongelma käynnistää tapahtumien tarkastelun kokonaisuudessaan ja syiden etsinnän. Kyseessä on siis takaumarakenne, elokuva alkaa lopusta, tapahtumat kerrotaan takaumana ja lopussa palataan lähtökohtaan, joka on nyt saanut selityksen ja uuden merkityksen.)
 
– Millä tavalla kuvailisitte Good Night, and Good Luck -elokuvan suhdetta historialliseen todellisuuteen, onko se enemmän historiallista fiktiota vai draamadokumentti? Vai kuvaisiko joku muu termi sitä paremmin? Perustelkaa.
 
– Millainen kuva 1950-luvusta elokuvan pohjalta muodostuu? Vastaako se aiemmin elokuvien pohjalta muodostunutta kuvaa Yhdysvalloista 1950-luvulla? 
 
– Etsikää tietoa oikeasta Edward R. Murrow´sta.
(Esimerkiksi seuraavilta www-sivuilta: http://www.pbs.org/wnet/americanmasters/database/murrow_e.html
http://en.wikipedia.org/wiki/ Edward_R._Murrow
http://www.evesmag.com/murrow.htm)
Poikkeaako elokuvan antama kuva faktoista? Millaisen kuvan elokuvantekijät ovat halunneet antaa? Miksi luulette 
elokuvantekijöiden halunneen luoda Murrow´sta juuri tällaisen henkilön?
(Murrow kuvataan elokuvassa sankarijournalistina ja yksinäisenä sutena joka on valmis uhrautumaan totuuden 
hyväksi. Hän on suoraselkäinen ja rehellinen vastavoima öykkärimäiselle McCarthylle. Hänestä tehdään sananvapauden puolustajan ja journalistisen vastuun malliesimerkki, joka ohjaaja George Clooneyn sanoin oli ”true American hero”.)
 
Lähteitä
Suomeksi: Salmi, Hannu 1993. Elokuva ja historia. Helsinki: 
Painatuskeskus. (Pohdintaa elokuvasta 
historiantutkimuksen kohteena ja lähteenä.)
 
Englanniksi:
http://www.colorado.edu/AmStudies/lewis/film/ 
index.htm (American history & film, Amerikan 
historian opiskelua elokuvien avulla)
 
Past Imperfect. History According to the Movies
1995. Toimittanut Mark C. Carnes. Lontoo: 
Cassell. (Esittelee historiallisia elokuvia 
Kansakunnan synnystä Gandhiin ja faktoja niiden 
takana)
 
Bonusmateriaali (Featurette, Commentary by 
George Clooney and Grant Heslov) Good Night, 
and Good Luck DVD-levyllä (Scanbox 
Entertainment).