keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1. Mietteitä musikaaleista

a) Mitä mielikuvia musikaalit herättävät? Keksikää jokainen yksi elokuvamusikaalin lajityyppiä mielestänne parhaiten kuvaava lause ja kootkaa niistä musikaalimiellekartta luokan seinälle. 

b) Yrittäkää tiivistää vielä enemmän ja kiteyttäkää musikaaligenren ydin yhteen adjektiiviin. Kootkaa nekin yhteen ryhmittelemällä ne yhteensopiviksi kokonaisuuksiksi. Katsokaa sitten yhdessä millainen kokonaisuus musikaalista näin muodostuu.
 
2. Mikä musikaali?
Määritelkää musikaali. Voitte ryhmissä etsiä tietoa eri lähteistä ja koota lopuksi ryhmienne määritelmät yhteen, millainen kokonaiskuva 
syntyy? Voitte käsitellä sekä näyttämö- että elokuvamusikaaleja. Hairsprayn näyttämöversion nähneet voivat verrata sitä elokuvaan ja listata yhtäläisyyksiä ja eroja. Listatkaa myös tuntemianne musikaalielokuvia, mikä musikaali on luokassanne tunnetuin?
 
Näin musikaali määritellään Wikipediassa:
”Musikaali on näytelmä tai elokuva, jossa teatterinomaiseen toimintaan ja dialogiin on lisätty ajan viihdemusiikin tyylissä toteutettuja laulu- ja 
tanssinumeroita. Musikaali juontaa juurensa oopperaan ja operettiin, music hall -esityksiin, minstrelesityksiin, vaudevillen ja burlesquiin. Musikaalin 
sisältö on yleensä romanttinen ja komediallinen, mutta moderni musikaali voi käsitellä hyvin erilaisia, vakaviakin aiheita. Musikaali on ennen 
kaikkea yhdysvaltalainen ilmiö, erityisesti New Yorkin Broadwayllä tuotetaan valtavasti musikaaleja. Iso-Britannia, Italia ja Saksa ovat myös tuottaneet merkittäviä musikaaleja. Varhaisessa musiikkikomediassa 1890-luvulla oli tapana lisätä ajan tunnettuja sävelmiä kevyeen juoneen. Sen jälkeen musikaaleihin vaikuttivat jazz ja ragtime. Nykyään musikaalit ovat usein läpisävellettyjä, itsenäisiä teoksia, jotka käyttävät aikansa pop-musiikin tyyliä.”
 
Joitakin esimerkkejä tunnetuista musikaalielokuvista:
 • Oopperan kummitus (The Phantom of the Opera 2004)
 • My Fair Lady (1964)
 • West Side Story (1961)
 • Evita (1996)
 • Hair (1979)
 • Grease (1978)
 • Chicago (2002)
 • Laulavat sadepisarat (Singing in the Rain, 1951)
 • Moulin Rouge! (2001)
 • Sound of Music (1965)
 • Dreamgirls (2006)
 
3. Musikaalin menestysresepti
 
a) Elokuvamusikaali on ollut yksi Hollywoodin suosituimpia lajityyppejä, joka vetoaa hyvin laajaan yleisöön. Mikä on mielestänne musikaalin tilanne nykyään, mistä luulette menestysmusikaalien suosion johtuvan? 
 
b) Elokuvamusikaalin on katsottu rakentuvan todellisen elämän ja fantasiamaailman vastakohtaisuuksille. Millaisia vastakohtaisuuksia löydätte Hairspraysta?
 
Elokuva rinnastaa backstage-musikaalille tyypillisesti henkilöiden arkielämän parrasvalojen säihkeeseen. Hairsprayssa Broadway-näyttämön paikan ottaa television taikamaailma. Päähenkilön myötä myös katsoja pääsee murtautumaan arjen ankeudesta kauneuden, räikeiden värien ja säihkeen eskapistiseen maailmaan. Tämä on musikaaleille yleinen piirre. Backstage-musikaali = genre jossa kuvataan show´ta show´n sisällä. Esimerkiksi kun Laulavat sadepisarat -elokuva kuvaa elokuvan tekemistä elokuvassa. Hairsprayssa toteutettavan show´n paikka on televisiostudio.
 
4. Musikaalin menneisyys
Ottakaa selvää milloin musikaalin käsitettä on alettu elokuvan kohdalla käyttää.
 
Vasta vuonna 1930 varsinaisesti käytettiin termiä musikaali itsenäisenä genrenimikkeenä, vaikka yleisesti kaikkien aikojen ensimmäisen 
elokuvamusikaalin katsotaan nähneen päivänvalon Jazzlaulajan (1927) myötä. Musikaali itsenäisenä käsitteenä vakiintui vasta elokuvamusikaalin, musiikin ja romanttisen komedian sulauduttua yhteen, saavutettua siten selkeä oma identiteettinsä. (Altman, Rick 2002: Elokuva ja genre. Tampere: Vastapaino.)
 
Lisätietoa musikaalista:
 • Lyhyt katsaus musikaalin lajityyppiin ja historiaan
 • Kirjoja musikaalin maailmoista:
 • Altman Rick 1987: American Film Musical. Bloomington: Indiana University Press. 
 • Feuer, Jane 1993: The Hollywood Musical (second edition).London:The Macmillan Press Ltd. 
 • The Guinness Who´s Who of Film Musicals & Musical Films. (Toim. Colin Larkin). 1994.Guinness Publishing.