keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Eläimet ja luonnon monimuotoisuus

Elokuvassa Meral löytää huoneestaan siellä asuvan hiiren. Meral ruokkii hiirtä, ja kun eläintä uhkaa häätö, pelastaa hän hiiren ja alkaa pitää tästä huolta kuin mistä tahansa lemmikistä. Hiirestä tulee Meralille myös eräänlainen ystävä.

1. Pohtikaa, toimiiko Meral oikein auttaessaan hiirtä. Mitä hiirelle olisi käynyt jos se olisi jäänyt yksin omaan koloonsa?

2. Miten Meral huolehtii hiirestä? Olisiko hänen pitänyt päästää hiiri vapaaksi kuten häntä neuvottiin? Miten olisit itse toiminut vastaavassa tilanteessa?

3. Oletko joskus huolehtinut jostain eläimestä? Mikä eläin oli kyseessä ja miten hoidit sitä?

4. Tutustukaa lähemmin eläinten auttamiseen ja eläinten suojeluun. Keskustelkaa ensin, mitä tiedätte eläinten auttamisesta ja suojelusta. Mitä pitää tehdä, kun löytää loukkaantuneen eläimen kadulta, omalta pihalta tai metsästä? Entä mitä velvollisuuksia liittyy lemmikkieläimen huolenpitoon ja hoitamiseen? Oletko joskus itse joutunut tilanteeseen, jossa sinun on pitänyt auttaa luonnonvaraista eläintä tai lemmikkiä?

5. Käykää läpi eläinten auttamiseen ja hoitamiseen liittyviä neuvoja ja keskustelkaa mieleen tulleista ajatuksista ja kysymyksistä. Nouseeko teksteistä esille jotain uutta mistä ette olleet aiemmin tietoisia? Minkälaisia vastuita ja velvollisuuksia liittyy lemmikkieläimestä huolehtimiseen?

Voitte vielä lopuksi laatia yhdessä ohjeet loukkaantuneen eläimen auttamista varten (mitä tehdä, keneen olla yhteydessä), tai vaihtoehtoisesti laatia lemmikkieläimen hoito-oppaan.

Yle Luonto: ”Huolehdi vahingoittuneesta eläimestä”

SEY: ”Eläin hädässä”

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos: ”Miten toimia luonnonvaraisten eläinten kanssa?”

SEY: Hyvä elämä lemmikille –opas


Metsän elämää

Elokuvassa Meralin koululuokka lähtee luontoretkelle metsään. Opettaja antaa ryhmille tehtäväksi tunnistaa puu- ja kasvilajeja, tämän lisäksi oppilaat huomaavat ympäristössä monia metsän mielenkiintoisia asukkeja.

1. Mitä eläimiä Meral ystävineen huomaa luonnossa? Mitkä eläimistä olivat sinulle entuudestaan tuttuja, mitkä taas uusia?

2. Mitä eläimiä muistat nähneesi käydessäsi esim. metsäretkellä tai lähialueen luonnossa?

3. Miksi Meral vapauttaa hiiren? Miksi pöllö sieppaa Meralin hiiren? Miten Meral ystävineen reagoi tähän?

4. Miten Meralin ystävät yrittävät lohduttaa tätä?

5. Miksi Meralille on tärkeää löytää hänen hiirensä napannut pöllö?

6. Mitä tarkoitetaan luonnon tai elämän kiertokululla? Miten luonnon tai elämän kiertokulku oli esillä elokuvassa?

7. Muistelkaa hetkiä, jolloin olette havainnoineet luonnon kiertokulkua tavalla tai toisella (lintu syömässä matoa, orava syömässä käpyä, ihminen kalastamassa, lehdet maatumassa jne.). Keskustelkaa sen jälkeen, mikä merkitys on luonnon kiertokululla. Miksi luonnon kiertokulku on tärkeää luonnon säilymisen kannalta? Miten ihminen voi edistää tai haitata luonnon kiertokulkua?

Syntymä, elämä ja kuolema luonnossa

Kuolema on osa elämän kiertokulkua. Elävä syntyy, kasvaa ja kuolee kaikkialla ja kaikissa elämän muodoissa luonnossa. Luonnossa on saaliita ja saalistettavia, ravintoketjuja joissa toisen eliön loppu on seuraavan elämän jatkumisen ehto. Kaikella on myös aikansa, maapallon elämää kuhisevana aikana 99 % koskaan eläneistä eliölajeista on kuollut kokonaan sukupuuttoon, usein uuden kehittyneemmän ja sopeutumiskykyisemmän lajin korvaamina. Jokapäiväiseen elämään osuu niin pienten kuin suurempien eläinten kuolemantapauksia, linnun hautaamisia, lemmikin kuolemaa sekä kertomuksia kuolemasta ylipäänsä niin uutisina ja faktoina kuin TV-sarjoissa, elokuvissa kuin muissa tarinoissa. Vuodenaikojen vaihtelut vaikuttavat kasvikunnan elinkaariin, talvilepoon vaipuessaan aina jokin osa ympäristöstämme kuolee tai muuttaa pois syntyäkseen ja palatakseen taas keväällä. Muutos on jatkuvaa, samoin kiertokulku ja sukupolvien ketju, niin lyhyinä perhosen päivänkiertoina kuin tuhansien elinvuosien pitkäikäisillä puilla.

Lähde: Edu.fi

8. Tehkää kevätseurantaa!
Tutustukaa Luontoliiton kautta tämän kevään seurantavinkkeihin, ja toteuttakaa ryhmän kesken luontoretki tai käykää omalla ajalla tarkkailemassa lähialueen luontoa. Käykää sitten löydöksenne luokassa läpi yhdessä.

Vinkki opettajalle

Luontoteeman käsittelyyn löydät lisää tehtäviä Metsän tarina –elokuvan oppimateriaalista.