keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Meral muuttaa uudella paikkakunnalle. Hän ei juuri jännitä tilannetta vaan sopeutuu välittömästä uuteen ympäristöön. Haasteeksi kuitenkin muodostuu uusien ystävien hankkiminen.

1. Mitä tarkoittaa ystävä, entäpä ystävyys?

2. Minkälainen on mielestäsi hyvä ystävä? Minkälaisia ominaisuuksia hänellä on, miten hän kohtelee muita ihmisiä?

3. Millainen Meral on? Minkälainen hän on luonteeltaan, miten hän käyttäytyy jne.?

4. Keiden kanssa Meral ystävystyy ensimmäisenä? Miten uudet ystävyydet lähtevät alulle?

5. Minkälaiset asiat yhdistävän Meralia ja hänen uusia ystäviään, Vitoa ja Jasonia?

6. Miksi Desi on niin vastahakoinen ystävystyessään Meralin kanssa?

7. Muuttuuko Meralin ja hänen uusien tuttavuuksien ystävyyssuhde jollain tavalla elokuvan aikana?

Voitte käyttää kysymysten apuna Väestöliiton Ystävän ominaisuudet -tekstiä.

Vinkkejä opettajalle

  • MLL:n Kaveritaidot kaikille -oppaasta löytyy erilaisia kaveritaitotehtäviä ryhmälle.
  • Voitte ottaa osaksi koulukäyntiä MLL:n Kaveripassin, joka rohkaisee oppilaita tutustumaan uusiin tulokkaisiin tai luokkatovereihin, joiden kanssa ei ehkä tule vietettyä niin paljon aikaa.
     

Kiusaaminen

Rohkeudestaan ja avoimuudestaan huolimatta Meral kohtaa koulussa kiusaamista. Hänelle ilkeillään sanallisesti ja hänet jätetään ryhmän ulkopuolelle. Meral ei tästä lannistu mutta jää kuitenkin ihmettelemään muiden oppilaiden käytöstä.

1. Mitä tarkoittaa leikki, entä kiusaamisen? Mikä on mielestäsi vain leikkiä, mikä taas kiusaamista? Onko leikillä ja kiusaamisella mielestäsi eroa?

2. Millaisia kiusaamisen muotoja on olemassa? Miten kiusaaminen ilmenee elokuvassa?

3. Oletko itse kohdannut luokassasi tai koulussasi kiusaamista? Miten se ilmeni? Miten siihen puututtiin ja kenen toimesta?

4. Mitä arvelet, miksi juuri Meral tai Vito joutuu kiusatuksi?

6. Millaisia elokuvan kiusaajat ovat? Miksi he kiusaavat?

7. Tutustukaa MLL:n Nuortennetin määritelmiin kiusaamisesta. Kirjatkaa tämän jälkeen ylös, miten kiusaaminen ilmenee elokuvassa. Keskustelkaa lopuksi aiheesta ryhmän kesken, ja pohtikaa, miten kiusaamista voisi ehkäistä.