keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Johdatus ympäristöopin ja historian teemoihin: ihmisen evoluutio

Elokuva toimii erinomaisena johdatuksena ihmislajin esihistorian teemaan sekä ympäristöopissa että historiassa.

Evoluutio
Evoluutio tarkoittaa, että sukupolvien aikana elävien olentojen periytyvissä ominaisuuksissa tapahtuu muutoksia. Samaan lajiin kuuluvat olennot ovat aina keskenään jonkin verran erilaisia. Yksi tyypillinen eläinten vaihteluun liittyvä piirre on temperamentti: jokiravuista ihmisiin on havaittu, että osa lajin edustajista on rohkeampia ja osa varovaisempia.

  • Miettikää, millaisessa ympäristössä varovainen eläin säilyy paremmin hengissä ja millaisessa ympäristössä rohkea.

Elokuvassa viitataan Charles Darwiniin, jonka nykyään ajatellaan kehittäneen opin luonnonvalinnasta. Itse asiassa vastaavia teorioita kehitti useampi 1800-luvun tieteilijä. Darwin empi teoriansa julkistamista, koska pelkäsi mm. kirkon vihaa ja ateistiksi leimautumista. Darwinille itselleen siis evoluutio ei ollut jumalan sanan vastainen teoria.

Tiede löytää jatkuvasti ”puuttuvia linkkejä”, joiden avulla selvitetään, miten esimerkiksi juuri ihmislajin kehitys on esihistoriallisella ajalla kulkenut. Tästä tulee elokuvan englanninkielinen nimi Missing Link eli puuttuva linkki. Elokuvassa Susan eli herra Link toimii tällaisena puuttuvana linkkinä.

Huom! Vaikka sanaa evoluutio käytetään usein sanan jumala korvikkeena, todellisuudessa evoluutiossa on kyse pikemminkin sattumasta. Luonto ei siis valitse mitään. Olosuhteista riippuen jonkun ominaisuuden edustajat kuolevat, kun jonkun toisen ominaisuuden edustajat jatkavat sukuaan.

  • Kuvitelkaa, miten ihminen voisi kehittyä tulevaisuudessa. Olennaista on, että joku nykyään jo olemassa oleva ominaisuus kehittyy huomattavasti nykyistä suurempiin mittoihin. Se voi liittyä fyysisiin ominaisuuksiin kuten ulkomuotoon tai näkökykyyn mutta yhtä hyvin myös henkisiin: se voi olla vaikkapa kyky laskea, arvioida tulevaisuutta tms. Piirtäkää kuva tulevaisuuden ihmisestä. (Vaihtoehtoisesti voitte ottaa minkä tahansa lajin ja kehittää sitä edelleen.)

Kädelliset
Elokuvassa mainitaan ”kädellisten tutkija”. Kädelliset tarkoittaa lajeja, joiden peukalo taipuu niin, että ne pystyvät tarttumaan esineisiin. Oppilailta voi kysyä, mitä se tarkoittaa ja koskeeko tämä ihmistä. (Ihminen luonnollisestikin on kädellinen.)

Ihmisen menneisyyden tutkiminen onkin samalla kädellisten tutkimista. Häntäapinat ja ihmisapinat erosivat toisistaan n. 23 miljoonaa vuotta sitten. Ihmisapinoista kehittyi myöhemmin ihminen. Elossa oleviin ihmisapinasukuihin lasketaan isojen ihmisapinoiden eli ihmisten, gorillojen, simpanssien ja orankien lisäksi gibbonit.

Perinteisesti tietoa kirjoitusta edeltäneen ajan ihmisistä on saatu lähinnä arkeologisista löydöksistä, mutta nykyään geenitutkimus on hyvin nopeasti tuottanut uutta tietoa esimerkiksi erilaisista sukupuuttoon kuolleista ihmislajeista. Samalla kun on löytynyt ennen tuntemattomia ihmislajeja kuten denisovanihminen, on saatu selville, että suurimmassa osassa maapallon nykyistä ihmisväestöä on neanderthalinihmisen geenistöä.

Yksi olennainen osa ihmisen kehitystä on käsien kehitys. Herra Link valittaa, etteivät hänen peukalonsa toimi yhtä hyvin kuin Frostin.
Toinen olennainen osa ihmisyyttä on puhe. Kukaan ei tiedä tarkasti, missä vaiheessa ihmisen esihistoriaa kyky puhua syntyi, mutta on todennäköistä, että neanderthalinihminen on osannut puhua – joskin tällä on ollut käytössään nykyihmistä vähemmän äänteitä. Kirjoituksen on kuitenkin kehittänyt vasta nykyihminen, homo sapiens.

Mitä enemmän erilaisia ihmiseksi laskettavia lajeja löytyy, sitä vaikeammaksi käy määrittää, milloin laji on muunlainen ihmisapina ja milloin ihminen.

  • Pohtikaa, missä teidän mielestänne menee ihmisen ja eläimen raja. Onko Susan / herra Link ihminen?
  • Mikä tekee ihmisestä ihmisen?
  • Susanille / herra Linkille puetaan vaatteet, koska alastomuus on sopimatonta. Milloin siitä tuli sopimatonta? Miksi? Ja miksi karvaton kissa saa olla alasti, mutta ihminen ei?

Elokuvassa Adeliina huomauttaa Frostille, että hän kohtelee Susania / herra Linkiä palvelijanaan. Frost ei ole ajatellut koko asiaa. Meille ihmisille onkin laumaeläiminä tavallista, että luokittelemme toisten suhdetta itseemme. Näemme jotkut meitä ylempinä ja jotkut alempina. Siihen vaikuttaa paljon meidät kasvattaneen lauman kulttuuri.

Valitettavasti Sir Piggot-Dunceby on kasvanut kulttuurissa, jossa valkoihoinen mies on väistämättä muun maailman yläpuolella – mukaan lukien naiset. Hän kehuskeleekin opettaneensa tapoja villi-ihmisille.

  • Miten eriarvoisuudesta päästäisiin eroon?
  • Kohtelisitko Susania / herra Linkiä eri tavoin kuin kavereitasi?
  • Onko ihminen ylempiarvoinen kuin muut eläimet? Onko ihmisellä oikeus käyttää muita eläimiä omiin tarpeisiinsa?
  • Mitä mieltä olet Sir Piggot-Duncebyn tavoista? Käyttäytyykö hän hyvien tapojen mukaisesti? Mitä hyvät tavat tarkoittavat?