keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. Myökki-Pyökki-metsä

a. Millainen on elokuvan metsä?

  • Katsokaa elokuvan traileri ja etsikää internetistä kuvahaun avulla kuvia elokuvan metsästä. Millaisia puita ja muita kasveja siellä kasvaa? Millaisia koteja eläimillä on kuvissa?

b. Maalatkaa kuvia Myökki-Pyökki-metsästä.

2. Puiden tunnistaminen

a. Mitä puita osaatte luetella nimeltä? Tunnistatteko puita kuvien perusteella? Mitä puita tunnistatte luonnossa?

b. Etsikää metsäretkellä lehtipuiden lehtiä ja havupuiden neulasia. Vertailkaa eri havupuiden neulasia keskenään ja tutkikaa lehtipuiden lehtien muotoja.

c. Kerätkää syksyllä maahan pudonneita puunlehtiä ja kuivattakaa ne esimerkiksi sanomalehden välissä. Rakentakaa niistä taideteoksia värilliselle tai mustalle paperille. Hienoja eläinhahmoja syntyy helposti erimuotoisista lehdistä.

3. Puun ikä

a. Etsikää metsästä puiden kantoja tai tutkikaa puun rungosta sahattuja kiekkoja, jotka on otettu äskettäin kaadetusta puusta.

  • Tarkastelkaa, kuinka puuhun on muodostunut joka vuosi uusi vuosirengas. Vuosirengas koostuu vaaleammasta osasta, eli kevätpuusta sekä tummasta osasta eli kesäpuusta.
  • Laskekaa vuosirenkaista, kuinka vanha puu oli, kun se kaadettiin? Kuinka paksu puu oli viisi-vuotiaana? Päätelkää myös, esimerkiksi, kuinka paksu puu oli silloin, kun te synnyitte?

b. Etsikää metsästä alle 10 metriä korkea mänty tai kuusi. Joka vuosi puuhun muodostuu uusi latvakasvain sekä oksakiehkura. Puun iän voi määritellä laskemalla puiden oksakiehkuroiden lukumäärän. Ikään lisätään tavallisesti viisi vuotta, sillä ensimmäisten viiden vuoden aikana muodostuneet oksakiehkurat karsiutuvat yleensä pois.

c. Sahatkaa kapeasta, valmiiksi kaadetusta puunrungosta tai puunoksasta isoja kiekkoja ja maalatkaa puupinnalle peiteväreillä tai akryylimaaleilla. Sahatkaa oksista pieniä kiekkoja ja maalatkaa niistä esimerkiksi naulakkomerkit, reppukorut, kaulakorut tai rintakorut.

4. Leikkiä ja puuhaa metsässä

Hakekaa maastosta erilaisia asioita, esimerkiksi keppejä, kiviä, käpyjä, lehtiä, neulasia, sulkia, marjoja.

a. Leikkikää kim-leikkiä löytämillänne asioilla.

b. Järjestelkää löytämiänne asioita eri järjestykseen ohjeiden mukaan. Mikä on suurin, pienin, vanhin, paksuin, painavin, värikkäin yms.

c. Rajatkaa kepeillä, korsilla, kivillä tai kävyillä, noin metri x metri -kokoinen alue. Tehkää kehyksen sisään pienissä ryhmissä tai parin kanssa metsästä löydetyistä asioista taideteos. Valokuvatkaa teokset ja sepittäkää niihin liittyviä tarinoita.