keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. Ikitie on historiallinen elokuva. Sen päähenkilöt ovat fiktiivisiä, mutta heille tapahtuvat asiat perustuvat tositapahtumiin. (Lisätietoa historiallisista elokuvista elokuvan Good Night and Good Luck oppimateriaalista.)
a) Keskustelkaa: Pidättekö elokuvaa totuudenmukaisena kuvauksena aikakaudesta? Mikä tekee historiallisesta elokuvasta uskottavan, mikä heikentää elokuvan uskottavuutta?
b) Millaisin keinoin Ikitie kuvasi tapahtuma-aikaansa (esimerkiksi puvustus, lavastus, käytetty kieli.) Kertokaa konkreettisia esimerkkejä.

2.  Millaisia yhtymäkohtia Ikitiessä on 2010-luvun Suomeen? Valitkaa joku Ikitien teema, esimerkiksi siirtolaisuus, poliittinen vaino, ihmisen pyrkimys parempaan elämään tai valtion tarkkailu ja kontrolli. Syventykää hetkeksi teemaan esimerkiksi etsimällä aiheesta kirjoitettu lehtijuttuja. Kirjoittakaa tämän jälkeen, miten valitsemanne teema ilmeni Ikitiessä ja millaisena se näkyy nyky-Suomessa. Pohtikaa samalla, miten historiallisen elokuvan kautta voi kuvata myös nykyisyyden tapahtumia. Miettikää esimerkkejä myös muista elokuvista.